”Inflationstrycket i Sverige är lågt” – kommentar på aprils inflationssiffror

Den svenska inflationstakten enligt måttet KPIF som presenterades idag visar på en ökning till 2,3 procent i april, vilket är helt i linje med Danske Banks prognos men under Riksbankens förväntningar. Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank, ger här sin syn på denna utveckling.