Makroekonomerna 11 december

Riksbanken uttryckte ny oro över coronaläget men kommer inte att sänka styrräntan här och nu trots låg inflation. Fokus ligger fortsatt på att hantera pandemin och att säkerställa att det finns god tillgång på kredit. ECB höll också räntan oförändrad men vad väntas av den amerikanska centralbanken nästa vecka? Det och en del annat går Therese igenom i veckans avsnitt av Makroekonomerna.