Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

”Den mest svårartade ekonomiska chocken sedan 1990-talet”

Danske Bank höjer sina tillväxtutsikter något för Sverige under 2022 från 2,4 till 2,6 procent, men i korten ligger fortsatt att ekonomin krymper med 1,2% i år. Vi justerar upp vår prognos för tillväxten men det är fortfarande tydligt att svensk ekonomi är inne i ett chocktillstånd som vi inte sett sedan tidigt 90-tal. Under 2022 kollapsade reallönerna. Svenska löntagare har tappat hela 4 till 5 års reallöneökningar på ett bräde, även om man utesluter effekterna från stigande räntor och elpriser. Det här gräver djupa hål i konsumenternas förtroende vilket just nu är det lägsta som uppmätts. Vi bedömer att fallande reallöner kommer att bestå under 2023 om än i något avtagande takt. Det råder en stor osäkerhet kring hur inflationen framöver kommer att utvecklas. I vår prognos bedömer vi att den kan falla relativt snabbt under 2023. Det baserar vi främst på att priserna på exempelvis halvledare, sågade trävaror, olja och bensin föll under 2022 och vi ser en viss eftersläpning. Den europeiska centralbanken har en betydligt mer aggressiv hållning än tidigare när det gäller behovet av större räntehöjningar.  Mot bakgrund av detta är vår bedömning att Riksbanken kommer försöka hålla jämna steg med ECB och höja styrräntan med 50 räntepunkter i februari samt med ytterligare 25 räntepunkter i april.   Rapporten pekar på att botten inte är nådd på bostadsmarknaden och att arbetslösheten stiger. En spaning är att styrräntan sänks 2024.

Se hela Nordic Outlook Webinaret med Michael Grahn och Therese Persson.