Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Nordic Outlook 5 september

I Danske Banks konjunkturrapport Nordic Outlook som presenterades den 5 september bedömer bankens ekonomer att tillväxten i svensk ekonomi kommer att stå still. I den exportkänsliga tillverkningsindustrin som visade ett tapp under andra kvartalet finns trots allt signaler om positiva trender i både investeringsaktivitet och sysselsättning vilket ger företagen en stabil grund att stå på. Vidare bedömer banken att inflationen är på väg nedåt och att centralbankerna är nära räntetoppen men att räntesänkningar kommer att göras först i mitten av nästa år, detta gäller även Riksbanken. Lyssna på bankens chefekonom Michael Grahn, när han sammanfattar rapporten och ger bankens syn på Sveriges ekonomi framöver samt även på de globala ekonomiska utsikterna.