Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Riksbanken dubbelhöjer styrräntan  

Idag meddelade Riksbanken att de höjer styrräntan med 50 räntepunkter vilket var allmänt väntat, men dessutom signalerar man en snabbare uppgång i reporäntan än tidigare i år som sedan flackar av i början av 2023 och stannar på drygt 2 procent.

Beslutet ligger väl i linje med vår bedömning och påminner starkt om Riksbankens tidigare ”alternativscenario”. Man halverar dessutom sina återinvesteringar i stats-, bostads- och kommunobligationer under andra halvåret till 18 miljarder kronor – en åtgärd som drar i samma riktning som den högre reporäntebanan.

Åtstramningen sker mot bakgrund av att Riksbanken tydligt nu oroar sig för att många företag ändrat prissättningsbeteende och höjer sina priser mer än vad stigande kostnader motiverar, vilket i förlängningen skulle kunna leda till en otrevlig pris- och lönespiral, en utveckling som inte gynnar någon.

Svenska konsumenter får därmed ställa in sig på att kraftigt stigande rörliga bolåneräntor kommer att göra de redan höga bundna bolåneräntorna sällskap. Sammantaget är detta negativt för de ekonomiska utsikterna, vilket är något som Riksbanken räknar med i sin prognos.