Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Styrräntan höjs med 0,5

Inflationen är fortfarande för hög och den underliggande inflationen har under årets första månader blivit högre än förväntat. För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom en rimlig tid har Riksbankens direktion beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Enligt prognosen kommer styrräntan troligen att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september.