Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Svensk ekonomi – Nordic Outlook 4 oktober


Michael Grahn, chefekonom, och Therese Persson, makroanalytiker, presenterar
hur det går för svensk ekonomi i bankens nya konjunktursprognos.

Ställ dina frågor till Michael och Therese här!

I hopp om att stävja inflationen höjer centralbankerna världen över styrräntorna på ett otroligt synkroniserat sätt samtidigt som EU har att tampas med fullskalig energikris. Vad innebär detta egentligen för tillväxtutsikterna? Krävs det en recession för att få bukt på inflationen? Det är troligtvis bara en tidsfråga innan arbetslösheten stiger på nytt och trots att en bredbaserad nedgång redan skett på bostadsmarknaden lär bostadspriserna gå ned ytterligare framöver. 

Efter sändningen kommer en separat film spelas in där Michael Grahn & Therese Persson svarar på dina frågor.

Här kan du se mer med Michael Grahn