Tre skäl till att Riksbanken sänker räntan först i juni

Den 27 mars är det dags för ett nytt räntebesked från Riksbanken. Danske Banks ekonomer bedömer att Riksbanken kommer att avvakta med att sänka styrräntan till i juni. Detta baseras på flera faktorer, bland annat ECB:s kommande penningpolitiska beslut och tillgänglig inflationsdata.

Inflationen sjönk i februari till 2,5 procent enligt måttet KPIF vilket var lägre än väntat. I och med detta spekuleras nu om att Riksbanken kanske sänker styrräntan redan i maj och inte i juni. Danske Banks ekonomer tror att en sänkning av styrräntan kommer att dröja till juni. Detta baseras på följande tre faktorer:

  1. Mötet i maj är endast en uppdatering av den monetära policyn. Det ger styrelsen färre möjligheter att motivera ett beslut om att justera räntan.
  2. ECB kommer att fatta sina penningpolitiska beslut i april och juni. Christine Lagardes tidigare kommentar om att ”vi kommer att veta lite mer i april och mycket mer i juni” öppnar upp en möjlighet att ECB:s första sänkning kommer att ske i juni, inte i april. Detta innebär sannolikt att Riksbanken inte skulle sänka räntan innan ECB gör det.
  3. Den senaste tillgängliga inflationssiffran vid Riksbankens möte i maj kommer att vara från mars. Danske Banks prognoser pekar på att KPIF i mars kommer att vara 2,34 procent årligen och den underliggande inflationen (KPIF exkl. energi) på 3,16 procent. Det skulle därför vara överraskande om Riksbanken väljer att sänka räntan baserat på denna data som är så pass gammal och ligger så långt ifrån inflationsmålet.

Slutligen finns en annan faktor i form av den nya vice riksbankschefen Anna Seim, som ersätter Martin Flodén vid mötet i juni. Det är för tillfället svårt att bedöma hur Anna Seim tolkar den nuvarande ekonomiska miljön och var hennes prioriteringar ligger när det gäller penningpolitik.

Sammantaget är det mer troligt att Riksbanken kommer att skjuta upp en eventuell räntesänkning till juni, en bedömning som stöds av en rad olika faktorer. Det återstår att se hur dessa faktorer kommer att utvecklas och eventuellt påverka Riksbankens slutliga beslut.