Marknadsuppdatering av aktie-, ränte- och valutamarknaderna

Det var huvudsakligen gröna siffror på börserna i Europa under onsdagens handel. Europeiska kreditindex gick ihop svagt, med knappt en punkt lägre i huvudindex och tre punkter i index för högavkastande krediter.

Nu på morgonen meddelade tyska bostadsjätten Vonovia (BBB+) att man lägger ett konkurrerande bud på Victoria Park, som är 11,8% högre än Starwoods liggande erbjudande på bolagets A- och B-aktier. Budutskottet i Victoria Parks styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera Vonovias bud och 32% av kapitalet (37% av rösterna) har medelst åtaganden eller köpoptioner accepterat erbjudandet.

Securitas resultat var i linje med förväntningarna, med en organisk omsättningstillväxt på ca 6% jämfört med förra året medan rörelsemarginalen va oförändrad på 4.7%.

Från Nynas kom en svag rapport där EBITDA var 44% lägre än i fjol till följd av vädereffekter på försäljningen av Bitumen, samt fördröjningseffekter av stigande oljepris. Kassaflödet är säsongsmässigt svagt i Q1 och nettoskulden ökade något mot slutet av 2017 men var fortfarande lägre än för ett år sedan och nettoskuld / EBITDA var också lägre y/y. Nynas meddelade också att man förhandlar om refinansieringsalternativ för obligationen som förfaller i juni.

Nordax har fått en helt ny styrelse vid en extrastämma med främst representanter för de nya ägarna Nordic Capital och Sampo.

Nokia annonserade en mindre avyttring, av sitt affärsområde Digital Health bestående av Withings, som säljs tillbaka till Withings grundare. Köparen av förfallna fordringar B2 Holding annonserade att man fått kreditbetyget Ba3 med stabila utsikter av Moodys och BB- med stabila utsikter av S&P. B2 Holding planerar även investerarmöten inför en kommande emission av obligationer i EUR. S&P har, på uppdrag av SKF, dragit tillbaka sitt kreditbetyg, BBB- med positiva utsikter, på bolaget.

Idag rapporterar HKScan, Arise, Serneke, Hufvudstaden, Schibsted, Cherry, Landsbankinn, TDC, kojamo och Vasakronan.

Nytt på ränte- och valutamarknaderna

FED lämnade som väntat räntan oförändrad under gårdagen. I sin redogörelse menade man att i) inflationen är i närheten av sitt symmetriska mål på 2% vilket i praktiken innebär att FED kan låta inflationen överstiga målet och ii) inflationen är per se inte lika viktig att följa som tidigare. Vi tolkar det på marginalen som hökaktigt och ser en ökad sannolikhet för ytterligare tre höjningar under 2018. EURUSD initialt bid 1,2025 high men har sedan handlat tillbaka till 1,1990 och tioåringen på 2,97%. Vi inleder dagen kl 10.00 med räntebesked från Norges Bank vilket dock är ett litet möte varför vi inte väntar oss några nya signaler. Sedan marsmötet har data kommit in svagare vilket balanseras upp av svagare NOK och högre oljepris. Optionsmarknaden prisar dagens möte som ett non-event och vi ser störst risk för att NB på marginalen är något mjukare vilket kan resultera i att marknaden börja prisa bort septemberhöjningen. Ser motstånd i EURNOK på 9,73/74 och sedan 9,80. Gör också en heads up för att Riksbanksdirektionen idag kl 09.30 blir utfrågad av finansutskottet angående penningpolitiken. Vi får kl 11.00 preliminära KPI-siffror från Europa där vi förväntar oss 0,9% y/y för core, konsensus har 1,0% y/y. Idag inleder USA och Kina handelsdiskussionerna där båda parterna på förhand verkar sänka förväntningarna på en smidig överenskommelse och vi ser risk för att diskussionen fallerar vilket återigen kan blåsa liv i ett nytt handelskrig