Är du juridiskt trygg?

Vad betyder det egentligen att vara juridiskt trygg?
Det innebär att du vet vad som gäller juridiskt för just dig i livets olika skeenden. Vad gäller om jag ska köpa bostad med min partner? Vad händer om vi separerar? Vad händer om någon i min närhet avlider? Vad händer om jag avlider? Sådana frågor kan vara jobbiga att tänka på, men de är viktiga att ta tag i för att skapa trygghet i just din situation. Första steget är att ta reda på vad som gäller och andra steget blir att fundera på om något bör förändras med hjälp av ett avtal.

Varför är det egentligen så viktigt att skriva avtal?
Utan avtal kommer lagen att tillämpas vid olika situationer. Ibland kanske det är exakt vad som önskas, men oftast är så inte fallet. Därför är det viktigt att först ta reda på vad som gäller i just din situation, och sedan skriva de avtal som behövs för att det ska bli så som du önskar. Vill du till exempel att din sambo ska ärva dig måste du skriva ett testamente. Vill du vara säker på att få behålla din fritidsfastighet, även i händelse av en skilsmässa, måste du skriva ett äktenskapsförord.

Vilka är de vanligaste situationerna där ni ser att många missar att ha avtal på plats?
Vanligt är att det saknas avtal i samborelationer. Kring samboskap finns även många missuppfattningar, många tror sig exempelvis veta hur tillgångar delas vid en separation – men tror faktiskt fel. Samma sak gäller gifta par som har särkullbarn (barn sedan tidigare med någon annan än nuvarande make/maka) som ofta tror att de kommer ärva varandra, vilket är felaktigt. Det måste finnas ett testamente på plats för att makar med endast särkullbarn ska ärva varandra.
Många missar även att skriva avtal när man som förälder hjälper sitt barn med bostadsköpet. Det kan handla om att man ställer upp som medlåntagare eller lånar ut pengar till kontantinsatsen. Extra viktigt blir avtal om barnet flyttar in i bostaden tillsammans med sin partner.

Hur bör man tänka i dessa situationer?
Det finns inget rätt eller fel. I många fall behöver man själv fundera på vilket resultat som ska uppnås, exempelvis vem som ska få dina tillgångar när du avlider. Det finns inget som säger att det måste vara ens partner som ärver allt, kanske vill du istället att arvet ska gå till barnen. Två familjer med identisk situation kan därför ha helt olika avtalslösningar inom sin familj, för att de vill åstadkomma olika resultat vid livshändelser som kan uppstå.

Vad kan hända om man inte har skrivit avtal? (ex, samboavtal, äktenskapsförord, testamente)
Då kan en separation eller ett dödsfall få stora ekonomiska konsekvenser. I en utsatt situation är den här typen av problem inte vad man behöver. Tyvärr är det så att konsekvenserna av att sakna avtal ofta gör sig gällande först vid större livsförändringar.
Utan samboavtal eller äktenskapsförord kan bostadens värde komma att delas på hälften vid en separation. Oavsett vem som står på kontraktet eller lagt in kontantinsatsen. Vet man inte om detta kan det komma som en chock och innebära att den som betalat för bostaden förlorar en stor del av sitt kapital.
Om ett gift par endast har särkullbarn och inte skrivit något testamente kan den efterlevande behöva köpa ut barnen ur bostaden för att ha möjlighet att bo kvar. Något som kanske inte alltid är ekonomiskt möjligt.
Samma sak gäller sambor, oavsett om det finns barn med i bilden eller inte, så är det legala arvingar som ärver om inget testamente finns skrivet. Om den avlidna sambon inte har barn innebär det att föräldrar eller syskon ärver tillgångarna.

Hur får jag reda på vilka avtal just jag skulle behöva?
Det bästa är att få en genomgång av din situation av någon som har koll på läget. Avtal24 är såklart behjälpliga och hos oss kan du boka in en behovsanalys tillsammans med en jurist där vi går igenom vad som gäller för just dig och vilka avtal som du eventuellt kan behöva.

Behöver man använda sig av en jurist för att få till alla dessa avtal?
Det rekommenderas inte att skriva något själv eller använda sig av gratismallar. Det är väldigt lätt att det blir fel om avtalet inte är skräddarsytt efter just er situation. Avtalet måste inte signeras av en jurist, eller få någon stämpel, men det är innehållet och formuleringarna som måste vara rätt för att inte kunna misstolkas i händelse av en tvist.
Hos oss kan man på ett enkelt sätt skriva avtal online eller med en jurist via telefon- eller videomöte. När man skriver avtalet online svarar man på ett antal frågor och därefter skapas sedan ett skräddarsytt, juridiskt korrekt avtal som skickas direkt via e-post.

Här kan du läsa mer om Danske Banks samarbete med avtal24.