Börsen
Joel Backesten
Fondförvaltare, Danske Bank Sverige

Årets andra rapportsäsong (lilla julafton) lämnar vi bakom oss

Överlag kan det konstateras att många bolag faktiskt mår ganska bra där ute. De minskade volymerna som många bolag har sett, har i de flesta fallen kompenserats av att bolagen varit duktiga på höja priserna. Orderingången som förväntades vara åt det lite svagare hållet överlag har även varit så, men då det kommit in enligt förväntan har det inte varit några problem. Så egentligen, en relativt händelsefattig rapportsäsong kan det summeras som, något som aktiemarknaden gillat. Dock några intressanta spaningar:

Något som jag tycker sticker ut ganska mycket just nu, och enligt oss det kanske absolut viktigaste över tid är, vinsten per aktie. I många fall har rörelseresultatet ökat ganska mycket, medans EPS minskat år över år.

Vilket resultatmått man tittar på går ofta i trender. Under IT-bubbla värderade man bolag efter marknadsvärdet för varje kodare. Under COVID bubblan fokuserade många på EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation & amortisation), vilket för övrigt kallas ”bullshit earnings” av legendaren Charlie Munger.

Idag fokuserar flest bolag på ett mer rimligt mått, i alla fall just nu. nämligen EBITA (earnings before interest, taxes and amortisation).

Vad som blir intressant i detta marknadsläge är att flera bolag klappar sig stolta på bröstet och framhäver deras starka EBITA-tillväxt. Som går att utläsa tar det finansiella måttet inte alls hänsyn antalet utestående aktier och det värde som tillfaller varje aktie. Exempelvis, om ett bolag genomför en nyemission och kraftigt ökar antalet aktier, tar dessa pengar och förvärvar något dyrt och relativt dåligt för dig som aktieägare, så är det troligt att EBITA trots detta ökar i absoluta tal. Men värdeskapandet i detta blir negativt för aktieägarna.

Sen som de flesta bolånetagarna där ute vet, att långa pengar faktiskt kostar pengar. EBITA exkluderar räntekostnaderna, vilket i många fall uppgår till >20% av bolagens kassaflöden i dagens ränteklimat. Att då som bolag klappa sig för bröstet för att ens EBITA ökar i absoluta tal, samtidigt som kassaflödet som tillfaller dig som investerare, och det bolaget kan återinvestera minskar, är magstarkt enligt mig.

Därav har vi som en grundpelare att titta på tillväxten i cash earnings per share, då det över tid är det som tenderar att driva bolag och aktier uppåt!