Inför Börsveckan, uppdatering kring de globala marknaderna

Inför Börsveckan ger Danske Banks analytiker en sammanställning av de viktigaste händelserna på de globala marknaderna. De amerikanska börserna avslutade veckan i dur efter en jobbrapport som visade på stark jobbtillväxt men lägre löneökningar än väntat. Den stora frågan för ränte/valutamarknaden är nu om det kommer att bli 3 eller 4 höjningar från FED under året. EURUSD (1,2320) har under natten handlats något högre och USDJPY (low 106,35) ner efter att Japans finansminister Taro Aso pressas att avgå efter att en korruptionsskandal med påstådda förmåner för en skola med kopplingar till premiärminister Shinzo Abe fördjupats. Flera asiatiska media rapporterar även om att Nordkorea är villiga att underteckna ett fredsavtal efter mötet med Trump, let’s see. Asiatiska börser följer efter US med uppgångar på ca 1,5% samt US 10Y upp till 2,90%.

Dagen består endast av Dansk KPI kl 08.00 samt att arbetsförmedlingen rapporterar månadsdata för februari, kl 08.30 presenterar SEB sin boindikator för mars

Senare under veckan så ligger fokus såklart på Valuegard/Mäklarstatistik (onsdag) och speciellt efter höstens nedgång. Vi anser att vändningen i januari som vi befarar enbart var tillfällig gör att det finns fortsatta osäkerheter i närtid med det skärpta amorteringskravet och ett stort utbud. Från Norge senare i veckan får vi räntebesked komplett med penningpolitisk rapport och presskonferens där vi förväntar oss oförändrad ränta samt att man lyfter räntebanan något med en höjning i september som troligast utfall, bifogar Norges Bank preview. Veckan består annars av en inflationsvecka med start på tisdag från USA, onsdag från SCB här i Sverige och fredag definitiva inflationsutfallet från euroland.

NIB annonserade i fredags att man tecknat avtal med BillerudKorsnäs avseende ett sjuårigt lån om SEK800m. Lånet ska användas för att delfinansiera kapacitetsinvesteringar vid bolagets produktionsanläggning i Gruvön. Fabege meddelade i fredags att man tecknat avtal avseende försäljning av en fastighet i Arenastaden till en fastighetsfond inom Union Investments. Försäljningen görs till ett underliggande fastighetsvärde om SEK1,2mdr före avdrag före latent skatt. Fastigheten färdigställdes 2017 och omfattar knappt 18.000 kvm. Större hyresgäster utgörs av Siemens, H&M och Ambea. Lauritz.com kallade i slutet av förra veckan till en extrastämma med syfte att få mandat att på olika sätt kunna ta in nytt kapital. Bland annat föreslår styrelsen ett mandat att ge ut upp till 50 miljoner aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

I ett debattinlägg i tidningen Fastighetsnytt efterlyser Louis Landeman och Bo Nordlund ökad transparens bland svenska fastighetsbolag vad gäller underhåll och investeringar. Enligt artikelförfattarna finns i rådande tider av stigande fastighetsvärden risk att fokus ligger för mycket på totalavkastning inklusive värdeförändring. Då en förskjutning lätt sker från den viktiga frågan om vilka fria kassaflöden bolagen har kapacitet att generera borde de svenska fastighetsbolagen under nuvarande goda marknadsförhållanden ta tillfället i akt och öka sin transparens vad gäller rapporteringen kring underhåll och investeringar. Du finner hela krönikan via http://fastighetsnytt.se/2018/03/oka-transparensen-kring-underhall-och-investering/