Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Brexit – bästa och sämsta scenariot för börsen

På torsdagskvällen röstade britterna till slut ja till att be EU om att få skjuta fram tidpunkten för Brexit. För att det ska bli verklighet krävs nu att samtliga EU-länders godkänner det. Då EU knappast vill ha en hård Brexit talar det mesta för att man bifaller ett senare utträde – frågan är bara hur mycket senare. Och vad är det bästa och sämsta utfallet för börsen?

Vet vi mer idag än vi visste igår?
Nej, vi vet egentligen inte särskilt mycket mer. Vi vet att Storbritannien inte vill ha en hård Brexit, och att det finns en enighet kring att man behöver mer tid för att förhandla med EU, men inte hur lång tid man kommer att få.

Fördelen om utträdet skulle skjutas långt fram i tiden är att osäkerheten här och nu minskar. Samtidigt riskerar det att leda till att företag fortsätter flytta verksamheter från Storbritannien på grund av osäkerheten kring framtida spelregler, och att nya investeringar förläggs till andra länder där handelsreglerna är klara och tydliga.

Skulle man bara flytta fram utträdesdatumet till slutet av juni, så är frågan hur mycket det hjälper. Britterna har redan haft ett par år på sig att försöka nå enighet kring hur Brexit ska genomföras. Vad säger att man lyckas om man får 100 dagar till på sig?

Detta händer nu
På tisdag ska brittiska underhuset återigen rösta om Theresa Mays förslag. Om det bifalls kommer hon att be EU om att flytta fram utträdet till den 30 juni för att få de sista detaljerna på plats. Röstas det återigen ner ber hon istället om att få flytta fram utträdet en längre tid, vilket sätter press på Brexit-förespråkarna då det ökar risken att Brexit inte blir av över huvud taget. Chansen att hon ska få igenom sitt avtal bör därmed ha ökat något, men det är tveksamt om det är tillräckligt.

På torsdag nästa vecka håller EU nästa toppmöte, och då kommer det sannolikt att beslutas om huruvida Storbritannien ska få mer tid eller inte. Det ska dock mycket till för att EU ska säga nej och därmed tvinga fram en hård Brexit. Det skulle inte gynna någon.

Varor, tjänster och arbetskraft hittar nya vägar
Osäkerhet är inte bra för tillväxten. Storbritanniens tillväxt kommer att bli lägre framöver till följd av hinder vid gränsen för både varor, tjänster och arbetskraft. Investeringar minskar och uteblir, produktiviteten sjunker och handeln hittar andra vägar. Enligt en rapport från den brittiska regeringen skulle en hård Brexit resultera i att BNP blir 7,7 procent lägre om 15 år. En mjuk Brexit resulterar ”bara” i att BNP blir 0,7 procent lägre. Siffrorna är förstås behäftade med osäkerhet eftersom det beror på vilka handelsavtal som träffas efter Brexit, men de visar ändå vad konsekvenserna kan bli av att lämna EU.

Bästa scenariot för börsen
Den osäkerhet som Brexit skapat är en av orsakerna till att europeiska aktier inte direkt varit i ropet den senaste tiden. Bäst för Europas börser vore om vi fick klarhet i när och hur Storbritannien ska lämna EU, så att det finns något konkret att ta ställning till och hantera. Näst bäst är om utträdet skjuts så långt fram i tiden, att vi helt enkelt kan lägga det till handlingarna för tillfället och fokusera på annat. Till exempel att handelskriget förhoppningsvis sjunger på sista versen, och att Kinas stimulanser snart bör börja göra avtryck i ekonomisk statistik vilket inte bara gynnar tillväxtmarknaderna, utan även exportberoende europeiska företag.

Sämst för börsen då? Ja, det skulle en hård Brexit vara. Och för tillfället ser den risken ut att vara mindre än på länge.