https://www.youtube.com/watch?v=hYyH4LBh9fE&feature=youtu.be
Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Chefekonomens spaning inför 2018

Michael Grahn är ny chefekonom på Danske Bank sedan juni 2017. Men han är inte ny på banken utan har haft olika positioner sedan 2000, nu senast som räntestrateg. Innan dess var Michael bland annat chefsanalytiker på Volvo. Här ger Michael Grahn en kort tillbakablick på 2017 och berättar om det som upptagit hans tankar i störst utsträckning under året som gått. Michael blickar även framåt mot 2018 och ger sin bild av vad han tror kommer att bli viktigt för svenska företag när det kommer till konjunkturen, bostadsmarknaden, räntorna och valet.

Nu närmar sig ju 2017 sitt slut, är det något särskilt som kännetecknat året som gått?

”Ja, det är främst tre saker som man kan peka på tycker jag. Vi blev överraskade över att inflationen steg så snabbt under ett antal månader, en bra bit över 2 procent, och satte skräck i delar av marknaden.”

”Det andra är att svensk ekonomi har visat sig så stark under året på olika områden. Det är mycket beroende på en stark internationell konjunktur som spritt sig till de svenska företagen och en väldigt stark svensk arbetsmarknad.”

”Den tredje överraskningen är de tendenser vi sett efter sommaren på bostadsmarknaden kring en överproduktion av bostäder och fallande bostadspriser. Vilka konsekvenserna blir av detta är den stora frågan inför nästa år.”

Hur länge kommer den högkonjunktur som vi befinner oss i att hålla i sig?

”Risken är att den inte blir så långvarig, eftersom den bygger på en faktor som vi sett under många, många år i Sverige. Vi rider på en våg av förmögenhetsuppbyggnad som har sitt ursprung i det som händer på bostadsmarknaden. Alla känner sig lite mer förmögna när värdet på bostäderna stiger och det innebär att man konsumerar mer. Byggsektorn rider självklart på den vågen också.”

”Frågan är om denna långa trend nu är bruten och vilka konsekvenser detta i så fall kommer att få. Även om det är svårt att sia exakt i hur allvarligt detta kommer bli, tror jag att man nog ska räkna med en dämpning i konjunkturen som ett basscenario. Det i sin tur gör att det inte blir några räntehöjningar från riksbanken under nästa år. Det har vi inte trott tidigare heller, men utvecklingen på bostadsmarknaden kommer som lök på laxen ovan på den bedömningen.”