Chefstrateg Tine Choi: Kraftigt dollarras drabbar börsen

 

”Just nu ligger euron 10 procent högre än vid årets början och det innebär att det är den största dollarförsvagningen sedan 1986 då ett antal centralbanker, som en del av det så kallade Plaza Accord, intervenerade på valutamarknaden för att försvaga dollarn mot den tyska D-marken och den japanska yenen. Om vi tittar på den svenska kronan så har den stärkts med cirka 11 procent mot dollarn”, säger Danske Banks chefsstrateg Tine Choi.

Dollarrasets orsaker och effekter

Enligt Tine Choi finns det en mängd olika skäl till att dollarn försvagats. Två viktiga orsaker är Donald Trumps brist på politisk kapacitet i USA kombinerat med kraftig ekonomisk tillväxt och minskad politisk risk i Europa efter valresultatet i Frankrike. Den positiva utvecklingen i Europa har lett till att många internationella investerare sökt sig till Europa, vilket stärkt euron, och försvagat valutorna i de länder där pengarna kommer från – till exempel USA.

”De stora svängningarna på valutamarknaden får stora effekter för de ekonomiska tillväxtutsikterna och de finansiella marknaderna”, säger Tine Choi.

”En svag dollar stärker konkurrenskraften för amerikanska företag och försvagar den för europeiska bolag. Amerikanska varor och tjänster blir billigare att exportera, medan svenska och europeiska varor och tjänster blir dyrare. Det innebär att valutakursförändringarna kan få positiva effekter på tillväxten i USA och negativa effekter på tillväxten i Europa.”

Utvecklingen kan försämra avkastningen

För oss som investerare kan effekterna av valutakursförändringarna dock komma ännu snabbare, menar Tine Choi.

”Om du har investerat i amerikanska aktier slår en svagare dollarkurs direkt mot avkastningen och även om de amerikanska aktierna har stigit ganska mycket under 2017, minskar avkastningen kraftigt när vi räknar om den till svenska kronor. Det amerikanska S&P 500-indexet har stigit cirka 10 procent i år, men samtidigt har dollarn försvagats ungefär lika mycket”, säger hon.

Som investerare i europeiska aktier påverkas du genom att de europeiska företagen förväntar sig lägre framtida exportintäkter. Nästan 50 procent av alla intäkter i Europa genereras utanför euroområdet, och därför är det inte konstigt att många analytiker justerar ner sina vinstförväntningar för europeiska företag och företag på emerging markets som också påverkas av en svagare dollarkurs.

”Det här har lett till att börsuppgången i Europa som vi såg efter det franska valresultatet har stannat av”, säger Tine Choi.

Vi tror fortfarande på Europa

Danske Bank räknar med att dollarn kommer att försvagas ytterligare tre procent mot euron under de kommande 12 månaderna och med cirka sju procent mot den svenska kronan. Det skulle försvaga de europeiska företagens konkurrenskraft ännu mer, men Tine Choi tror fortfarande på europeiska aktier och därför har Danske Bank fortfarande en övervikt i dessa.

”Den nuvarande tillväxten i Europa och våra förväntningar på framtida tillväxt, gör att vi tror att de europeiska börserna tål att dollarn försvagas ytterligare. Det är också värt att komma ihåg att det inte bara är företagens intäkter som påverkas av valutakurserna – även kostnaderna påverkas. Totalt sett har företagen i euroområdet 54 procent av sina kostnader i andra valutor än euro, och de här kostnaderna minskar då när vi räknar om dem till euro”, säger Tine Choi.

Hon betonar dock att de europeiska bolagen måste fortsätta leverera bra resultat för att kunna motivera den höga värderingen och att vi inte ska förvänta oss en lika hög avkastning under andra halvåret av 2017 som under det första.

”Vi kommer inte få se en lika hög ekonomisk tillväxt och lika hög vinsttillväxt i bolagen framöver. På global nivå förväntar vi oss därför en något lägre avkastning för aktier, på cirka 5-8 procent, under de närmaste 12 månaderna”, säger hon.