Climate Action: Investerare sluter upp bakom ökade hållbarhetskrav

Climate Action 100+ är en organisation som samlar investerare från hela världen för att påverka företag att minska sin miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. Organisationen representerar ca 500 investerare med 47 trillioner dollar i tillgångar och man har tidigare lyckats påverka företag som Shell och Quantas att aktivt minska sina utsläpp och reducera sin klimatpåverkan.

– Som investerare kan vi effektivt påverka företag i rätt riktning genom att tillsammans med andra investerare aktivt påverka de företag vi har investerat i och driva förändring mot mer hållbara affärsmodeller, berättar Alexander Lindwall, Senior ESG Analytiker på Danske Bank.

Nu har Climate Action 100+ kontaktat 161 av världens mest förorenande företag med en uppmaning om att dessa företag genast måste skapa en strategi för hur de tänker bli klimatneutrala år 2050, men också hur de ska kunna reducera sina utsläpp av växthusgaser med 45 procent redan 2030.

– I grund och botten handlar detta om att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle i linje med de rekommendationer som tagits fram i Paris-avtalet. Klimatet påverkar oss dels som individer, dels påverkar det på företagens risk och hur vi bedömer företagens framtida lönsamhet och affär. Som bank och investerare har vi möjlighet att spela en viktig roll i omställningsarbetet. Det känns fantastiskt viktigt, angeläget och skapar värde för våra investerare!

Introduktionsfilm om Climate Action 100+

Länk till Climate Action 100+