Lars Mac Key
Lars Mac Key
Chef, DCM Gröna obligationer, Danske Bank Sverige

Danske Bank emitterar första egna gröna obligationen

Efter lanseringen av ett ramverk för gröna obligationer förra veckan har Danske Bank nu framgångsrikt emitterat sin första gröna, 5-åriga obligation till ett värde av 500 miljoner EUR. Pengarna från Danske Banks gröna obligation ska användas för att finansiera eller återfinansiera tillgångar eller lån med en positiv miljöpåverkan.

Låneportfölj som främjar övergången till klimatsmarta ekonomier

Pengarna från den gröna obligationen om 500 miljoner EUR kommer att användas för att finansiera en låneportfölj som främjar övergången till hållbara, klimatsmarta ekonomier med låga koldioxidutsläpp – till exempel gröna fastigheter och förnyelsebar energi i form av nordiska vattenkraftverk eller vindkraftparker till lands och till havs. Samu Slotte, global chef för hållbar finansiering förklarar varför Danske Bank nu ger ut en egen grön obligation:

”Precis som vårt gröna ramverk stödjer den här emissionen Danske Banks åtagande att vidareutveckla den gröna obligationsmarknaden och kanalisera kapital till kundprojekt som är fördelaktiga för miljön”.

Attraktiv prissättning baserad på stark efterfrågan

Mot bakgrund av en stark efterfrågan har Danske Bank framgångsrikt emitterat en 5-årig obligation till ett värde av 500 miljoner EUR med ett slutligt ordervärde på 3,3 miljarder till avslutspris. Och Danske Banks första gröna obligation togs också mycket väl emot av investerarna.

Lars Mac Key som är chef för DCM Sustainable Bonds inom Danske Bank, berättar att en förutsättning för att kunna ge ut gröna obligationer är att efterfrågan bland institutionella investerare är enorm:

”I år har vi sett en stark tillväxt på marknaden för gröna obligationer och det positiva mottagandet av vår obligation visar tydligt att intresset för gröna investeringar ökar snabbt. Vi ser att allt fler gröna fonder och ESG-fonder lanseras, vilket jag tror kommer att leda till ett fortsatt ökat intresse för gröna obligationer. Vi på Danske Bank är stolta över att vara bland de banker som leder denna tillväxt globalt, och som möjliggör omställningen till en grönare ekonomi.”

Om Danske Banks ramverk för gröna obligationer

Ramverket för gröna obligationer definierar lån eller investeringar som kvalificerar sig för att finansieras med pengar från gröna obligationer emitterade av Danske Bank A/S och dess dotterbolag Realkredit Danmark A/S, Danske Hypotek AB (publ) och Danske Mortgage Bank Plc. Det beskriver också den process som tillämpas för att identifiera, välja ut och rapportera om kvalificerade lån samt hur pengarna från de gröna obligationerna hanteras

Fakta

  • Danske Bank har nyligen klättrat uppåt i rankningen och ligger för närvarande på nionde plats (2019) i Bloombergs Global Green Bond League Table och är därmed den högst rankade nordiska banken för gröna obligationer.
  • Rankningen är en följd av förra veckans nyhet att Danske Bank hjälpte DNB Boligkreditt att öka sin gröna säkerställda obligation på 3 miljarder SEK med ytterligare 5,5 miljarder SEK till totalt 8,5 miljarder SEK – vilket gör det till den största gröna utestående obligationen i svenska kronor.

Du kan läsa mer om Danske Banks arbete med hållbar finansiering på vår webbplats.