Danske Bank House View: Här ser vi intressanta möjligheter på marknaden

Tillväxten i världsekonomin har varit förvånansvärt god under första halvan av 2023, och ingen lågkonjunktur ser ut att ligga i korten de närmaste kvartalen. Vårt huvudscenario är en mjuklandning i ekonomin det kommande året där tillväxten bromsar in utan att arbetslösheten ökar särskilt mycket. Vi behåller därför en neutral vikt i aktier.

– Undviker vi en global recession så kommer det stötta börsen, och vi tycker att man ska fortsätta vara investerad på aktiemarknaden. Sprid riskerna globalt, och ta inte högre risk än att du sover gott om natten även om det blir turbulent på marknaden igen, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

I takt med att inflationen faller tillbaka väntas investerarnas fokus riktas mot konjunkturen. Arbetsmarknaden blir viktigast att hålla koll på. Så länge den är stark, så ger det stöd åt tillväxten och åt börsen. Skulle data komma in svagare eller om kvartalsrapporterna börjar visa tecken på en avmattning så kan det däremot utlösa oro på marknaden.

– Riskerna är fortfarande relativt höga med tanke på hur snabbt centralbankerna har höjt räntorna det senaste året. Penningpolitiken verkar med en fördröjning, vilket betyder att det blir viktigt att följa hur ekonomin påverkas framöver, säger Maria Landeborn.

Vi höjer Japan till en övervikt

Den japanska ekonomin och aktiemarknaden har befunnit sig i limbo under nästan tre decennier. Svag tillväxt och perioder med deflation har missgynnat såväl konsumtion som investeringar. Nu ser vi en god chans att detta är på väg att förändras. Inflationen har stigit, men inte till oroande nivåer. Lönerna ökar också för första gången på mycket länge vilket väntas ge stöd åt konsumtionen.

– Japanska aktier är dessutom lågt värderade, och det syns tecken på att företagen äntligen börjar fokusera på att skapa värde för aktieägarna i stället för att bara sitta på stora kassor. Exempelvis har utdelningar och återköp ökat, säger Maria Landeborn.

På räntesidan undviker vi förnärvarande de mer riskfyllda delarna av marknaden och har därmed en dubbel undervikt i high yield. Vi har en övervikt i svenska obligationer samt i investment grade, företagsobligationer med hög kreditkvalitet.
Vi har även ett generellt fokus på kvalitet inom både aktier och obligationer. Kvalitetsbolag kännetecknas av stabila balansräkningar, hög tillväxt och god lönsamhet, det vill säga egenskaper som bör klara ett mer utmanande marknadsklimat relativt väl.

Här kan du ta del av en fördjupande podd om vår investeringsstrategi

Som kund i Danske Bank
Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View inför det tredje kvartalet 2023. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.