Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View: Ljuset i slutet av tunneln

Pandemin fortsätter att slå hårt mot både Europa och USA men trots det handlas den amerikanska och svenska börsen nära rekordnivåer. Mot bakgrund av den djupa krisen kan det verka märkligt, men det finns en logik bakom det.

Vaccin är den viktigaste parametern 2021

Börsen är framåtblickande och handlar på det som väntas hända om 6-12 månader, och samtidigt som smittspridning och restriktioner kan tynga tillväxten här och nu, så väntas konjunkturen ta fart senare under 2021 tack vare flera effektiva coronavaccin.
Det finns flera saker som fallit ut väl den senaste tiden ur ett investeringsperspektiv. Det amerikanska valet förlöpte utan någon större dramatik, och Joe Biden har med övertygande marginal säkrat presidentposten. Den blå vågen i kongressen ser dessutom ut att utebli, vilket innebär minskad risk för högre bolagsskatter och hårdare regleringar bland annat av teknikbolagen. Helt säkra kan vi dock inte vara förrän i början av januari, när delstaten Georgia ska rösta om sina två platser i senaten. Joe Biden väntas fortsätta i Trumps fotspår vad gäller handelspolitiken, men inte på ett lika oförutsägbart och konfrontativt sätt. Risken för nya tullar har minskat, och utsikterna för en mer konstruktiv dialog har stärkts. Ur ett börsperspektiv är det positivt.

Allra viktigast är dock de besked vi fått kring coronavaccin. Inom loppet av bara några veckor har vi fått mycket goda resultat från tre olika fas 3-studier, och flera länder påbörjar en vaccination av riskgrupper redan innan det här året är slut. En massvaccinering väntas starta någon gång under första halvåret 2021.

Vi behåller en liten övervikt i aktier

Börsen har redan gått väldigt starkt i år, och frågan är vad som ska driva den ännu högre i närtid. På kort sikt kan det finnas en risk för bakslag, men på lite längre sikt ser det ljusare ut. Den lågkonjunktur vi just gått igenom beror inte på någon obalans i ekonomin som måste rättas till. Hushåll och företag har starka balansräkningar, och ett vaccin kan vara den faktor som gör att konsumtion och investeringar lyfter senare under 2021. Det kommer att ge stöd åt globala aktier och vi förväntar oss en avkastning i spannet 3-8 procent de kommande tolv månaderna. Därför behåller vi en liten övervikt i aktier i våra portföljer, och en liten undervikt i obligationer.

Marknaderna med högst potential 2021

Det som fungerat på börsen i år behöver inte göra det under 2021. I år var de digitala bolagen de stora vinnarna när människor satt hemma. I takt med att livet förhoppningsvis återgår till det mer normala, så kan andra bolag och sektorer gynnas relativt sett mer. Vi har därför bland annat ökat fokus på bank och industri i våra portföljer för att få en något större exponering mot de konjunkturkänsliga delarna av aktiemarknaden. Vi behåller dock även en övervikt i IT-sektorn – här och nu är pandemin allvarlig och det gör att digitaliseringen fortsätter i hög takt.

På aktiesidan föredrar vi fortfarande USA framför Europa, men vi har nyligen minskat övervikten i amerikanska aktier något, och samtidigt minskat undervikten i europeiska aktier. I takt med att återhämtningen fortsätter kan det gynna Europa mer, eftersom konjunkturkänsliga sektorer som bank och industri väger tungt.

Utsikterna för statsobligationer är bleka. Lågräntemiljön väntas bestå i åratal framöver viket gör att den förväntade avkastningen är mycket låg på både kort och lång sikt. För att öka den möjliga avkastningen på räntedelen av portföljen något har vi en undervikt i lokala statsobligationer, och en övervikt i investment grade och tillväxtmarknadsobligationer. I investment grader ser vi möjlighet till en något högre avkastning än på statsobligationer, till en begränsad risk. Räntenivåerna i tillväxtmarknadsobligationer är betydligt högre än på utvecklade marknader, och den svaga dollarn gynnar både aktier och obligationer i tillväxtregionerna.

Som kund i Danske Bank

Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför fjärde kvartalet 2020. House View är Danske Banks marknadssyn på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fullständiga marknadssyn och aktuella investeringsstrategi.