Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View: Många skäl att vara optimist

Vaccinationsprocessen fortsätter och ger gradvis stöd åt återhämtningen i världsekonomin. Det ger goda förutsättningar för fortsatt stigande börser, även om en majoritet av uppgången efter krisen kan ligga bakom oss vid det här laget.

Det starka sentimentet på marknaden beror inte bara på att vaccinationsprocessen rullar på. Det varmare vädret under våren väntas också bidra till minskad smittspridning i Europa och USA, och vinterns nedstängningar har inte fått samma kraftiga negativa effekt på ekonomin som under våren 2020. Återhämtningen i tillverkningsindustrin har fortsatt, och den senaste rapportsäsongen visar tydligt att bolagen har varit skickliga på att anpassa sina affärsmodeller och kostnader under krisen.

Flera viktiga politiska risker har också minskat. Vid årsskiftet fick vi till slut en ”mjuk” Brexit och i USA har demokraterna fått kontroll över båda kamrarna i kongressen. Det har gjort det möjligt för Joe Biden att gå i mål med ett nytt gigantiskt stimulanspaket värt 1 900 miljarder dollar. Samtidigt väntas centralbankerna fortsätta bedriva en expansiv penningpolitik under det kommande året med låga räntor och stora obligationsköp, vilket är gynnsamt för aktier och mer riskfyllda obligationer.

När det gäller aktiemarknaden är ekonomisk tillväxt en viktig drivkraft. Under perioder med ökad tillväxt utvecklas aktier och andra riskfyllda tillgångsslag vanligtvis bra, och utsikterna för ekonomin talar därför för att börsen har mer att ge under 2021. Samtidigt finns förstås risker, som att vaccinationsprocessen går för långsamt eller att coronaviruset muterar så att vi måste göra om processen från början. Stigande räntor är också en potentiell motvind för aktier, framför allt för högt värderade tillväxtbolag. Den senaste tiden har ränteuppgången lett till ökade kursrörelser på börsen, men i grund och botten ser vi inte stigande räntor som något problem så länge de stiger av rätt anledning – det vill säga till följd av högre tillväxt.

Ljusa utsikter – men börsen är framåtblickande

Utsikterna för det kommande året är ljusa, men man ska komma ihåg att börsen är framåtblickande och speglar hur världen förväntas se ut om 6-9 månader. Därmed är det rimligt att tro att återhämtningen i hög grad redan har prisats in, vilket bekräftas av att börserna för närvarande handlas till relativt höga multiplar. Majoriteten av uppgången kan alltså mycket väl ligga bakom oss, men vi ser fortfarande potential i aktier och behåller en övervikt i aktier i vara strategier, och en motsvarande undervikt i obligationer.

Fokus på cykliska regioner och sektorer

På aktiesidan har vi en övervikt i tillväxtmarknader och en undervikt i Japan. Vi har nyligen höjt Europa från en undervikt till neutral, och sänkt USA från övervikt till neutral. Det speglar att vi förväntar oss en god utveckling för cykliska regioner och sektorer i år till följd av starkare ekonomisk tillväxt. Inom sektorsstrategin har vi en övervikt i konjunkturkänsliga sektorer som finans, industri och råvaror. Vi har också en övervikt i IT, som gynnas av ökade investeringar i hård- och mjukvara. Vi har en undervikt i de defensiva sektorerna hälsovård, dagligvaror och kraftförsörjning.

På räntesidan har vi en undervikt i statsobligationer som väntas ge en låg avkastning på både kort och lång sikt till följd av låga, men stigande, räntor. Vi har en övervikt i mer riskfyllda företagsobligationer av typen high yield som gynnas av en fortsatt återhämtning i år, och som dessutom står emot stigande räntor bättre än andra obligationer. Vi har även en övervikt i tillväxtmarknadsobligationer.

Ta del av hela Danske Banks House View

Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför det andra kvartalet 2021. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.