Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View: Mer potential i aktier trots urstark start på året

Att våga ta risk och köpa aktier när det stormat på marknaden har lönat sig de senaste åren. Även efter höstens börsras har det varit en lönsam strategi, för 2019 har fått en minst sagt flygande start. Sedan årsskiftet har ett globalt aktieindex stigit drygt 11 procent, men trots det finns potential kvar i aktier, skriver Danske Bank i senaste Quarterly View.

Januari blev den bästa månaden för amerikanska S&P 500 på över 30 år. Börsen har fått bränsle av att Fed stängde av den berömda autopiloten och av att handelskriget mellan USA och Kina ser ut att gå mot en uppgörelse. Frågan är vad som ska driva kurserna högre härifrån.

– En viktig drivkraft är minskad politisk risk. Donald Trumps signatur på ett handelsavtal är en viktig nyckel till fortsatt uppgång, eftersom handelskriget är det största hotet mot den globala ekonomin och därmed mot börsen. Mer klarhet kring Brexit skulle också vara gynnsamt för Europa och få företag att våga fortsätta investera, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

Fortsatt låga räntor och varsamma centralbanker väntas också var positivt för aktier. Även finanspolitiken bedöms komma att ge stöd åt både Europa, Kina och tillväxtmarknaderna. När det gäller den förväntade vinsttillväxten blir den lägre än förra året till följd av lägre tillväxt och att effekten av de amerikanska skattesänkningarna ebbar ut.

– På sikt är vinstutvecklingen styrande för börsen, och därför är det viktigt att den förblir positiv. Förväntningarna har gradvis justerats ner och globalt väntas den bli kring 5 procent i år, säger Maria Landeborn.

Mod lönade sig under turbulent fjolår
Trots att den förväntade avkastningen är låg eller negativ på svenska räntefonder är de en viktig del av sparandet, och under det turbulenta börsåret 2018 var det det enda tillgångsslag som bevarade värde. För den som hade kapital bevarat och mod att öka i aktier när börsen föll i början och i slutet av året, var det ett lönsamt drag.

– Låg avkastning eller ej, räntefonder är en viktig del av ett långsiktigt sparande. De stabiliserar avkastningen, bevarar värde när börsen faller och gör att det finns torrt krut att köpa för i ett läge när aktier ser billiga ut, som de exempelvis gjorde i december, säger Maria Landeborn.

Högst potential i Asien och Europa
I Asien bedöms den potentialen vara god både på lång sikt och det närmaste året. Såväl ekonomisk tillväxt som vinsttillväxt väntas bli dubbelt så hög som i många andra regioner framöver. Kina har sjösatt omfattande stimulanser för att ge stöd åt tillväxten, vilket även gynnar andra tillväxtmarknader samt exportberoende Europa. Att Fed pausat räntehöjningarna är också av godo då höga amerikanska räntor och en stark dollar är en motvind för tillväxtmarknadsaktier.

– Vi ser också potential i Europa i år. Värderingarna är pressade till följd av svag makrodata, handelskrig och Brexit. Att Trump och Xi skakar hand kommer att vara bra för både tillväxt och sentiment. Det ser allt mer troligt ut att Theresa May kommer att lyckas styra undan en hård Brexit och därmed finns goda förutsättningar för europeiska aktier, säger Maria Landeborn.

Riskerna då?
Risker finns det som bekant gott om. USA och Kina är ännu inte överens om villkoren i handelsavtalet, och fortfarande dröjer det innan effekterna av de stimulanser som genomförts syns i konjunkturstatistiken. Om eller när tillväxten åter tar fart kommer det göra att räntorna stiger igen, vilket om det går för fort kan sätta skräck i aktiemarknaden.
Den sammanvägda bilden är dock att förutsättningarna för börsen 2019 är goda. Positiv vinsttillväxt, låga räntor och minskad politisk risk kommer alla att bidra till starkare sentiment och ge stöd åt aktier.

Ta del av hela Danske Bank Quarterly View här.