Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Danske Bank House View: Turbulens att vänta – vi sänker risken

House View: Sommaren bjöd på börsrally tack vare att räntorna sjönk, men under augusti har oron smugit sig tillbaka in i marknaden och frågan är om vi kan få se fortsatta nedgångar under hösten. Vi tror tyvärr att mer börsoro kan vara att vänta, och det får konsekvenser för höstens investeringsstrategi på både aktie- och räntesidan.

– Det viktigaste skälet till att vi förväntar oss fortsatta börsnedgångar är den ökade risken för en global lågkonjunktur. För amerikansk del kan en recession bli mild, men för Europa ser det värre ut på grund av att de skyhöga energipriserna gröper ur hushållens plånböcker, säger Maria Landeborn, chefsstrateg på Danske Bank Sverige.

Den höga inflationen väntas leda till att centralbankerna fortsätter att strama åt penningpolitiken kraftigt den närmaste tiden. Både Fed, ECB och Riksbanken väntas höja räntan kraftigt i höst vilket bidrar till att kyla av ekonomin och efterfrågan. Därmed väntas företagens vinster gradvis bli lägre framöver, vilket i sin tur är dåliga nyheter för aktiemarknaden.

– Vi har dämpade förväntningar på både konjunkturen och börsen framöver, och därför sänker vi aktier till undervikt i våra strategier. För att dämpa svängningarna fokuserar vi på kvalitetsbolag och defensiva sektorer, som hälsovård och dagligvaror till exempel. Även på räntesidan föredrar vi trygga obligationsfonder framför exempelvis high yield som har en mycket högre risk, säger Maria Landeborn.

Räntorna har stigit kraftigt sedan årsskiftet till följd av inflation och räntehöjningar. Stigande räntor är detsamma som sjunkande avkastning på obligationer, och det innebär att både aktie- och ränteportföljer har gett en negativ avkastning hittills under 2022. Nu väntas dock majoriteten av uppgången i långa räntor ligga bakom oss, vilket innebär att den förväntade avkastningen på obligationer på 6-12 månaders sikt är positiv.

Bland världens aktiemarknader är USA den region som bedöms kunna stå emot en börsnedgång bäst.

– Den amerikanska ekonomin framstår som relativt stabil tack vare den starka arbetsmarknaden. Dessutom är andelen kvalitetsbolag med stabila balansräkningar högre än på andra marknader, och börsen i USA är mindre konjunkturkänslig än exempelvis börserna i Europa och i tillväxtregionerna, säger Maria Landeborn.

Som kund i Danske Bank

Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View tredje kvartalet 2022. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.

Du kan även ta del av Danske Banks podcast, där Maria Landeborn och Ludvig Rosenstam Åhman diskuterar investeringar och aktuella marknadshändelser.

Tidigare House View här.