Danske Bank tar fram nytt ramverk för grön obligation inom hållbart skogsbruk

Gröna obligationer ges ut för att uteslutande finansiera eller refinansiera kvalificerade gröna projekt. Det handlar om initiativ med påvisad miljönytta som också ska kunna återrapporteras till investerarna. Med hjälp av Danske Bank har Sveaskog tagit fram ett nytt ramverk för sin nya gröna obligation baserat på de internationella Green Bonds Principles. Norska DNV GL har gett en second opinion på ramverket efter att ha granskat Sveaskogs skogsproduktion, certifieringar och naturvårdsprogram. Intresset för Sveaskogs nya gröna obligation var stort och den tecknades på kort tid av 22 institutionella investerare främst inom pension, försäkring och fondförvaltning.

– Vi är stolta över att fått förtroendet att bryta ny mark tillsammans med Sveaskog när vi nu utvecklar gröna obligationer inom just hållbart skogsbruk. Det nya ramverket tar ett bredare grepp om alla moment under livscykeln, från forskning kring hållbart skogsbruk och ökad användning av skogsprodukter till investeringar i FSC-märkt skogsbruk och skog, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara produkter inom Danske Banks avdelning för kreditkapitalmarknader.

I samband med öppningen av Nasdaq-börsen den 27 oktober ringde Sveaskogs vd Per-Olof Wedin in den nya gröna obligationen på Nasdaqs Sustainable Bond list.

– Obligationen övertecknades snabbt och vi är glada över det stora intresset bland investerare. Vi ser detta som ett erkännande för vår verksamhet och där man ser den påverkan som ett aktivt och hållbart skogsbruk har på klimatet i närtid och på längre sikt, säger Per-Olof Wedin, vd för Sveaskog.

Att finansiera sina miljöeffektiva tillgångar med gröna lån eller gröna obligationer har under senare år ökat, då banker och investerare visar stort intresse för att ge lån till projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Under 2017 står de gröna obligationerna för cirka 10 procent av kreditobligationsmarknaden i svenska kronor (d v s svenska staten och bostäder exkluderat). Alfred Berg är en av de investerare som tecknat Sveaskogs gröna obligation.

– Alfred Berg screenar alla bolag genom våra hållbarhetskriterier och Sveaskog är ett bolag som vi anser hanterar sitt skogsbruk på bästa sätt. Det beskrivande gröna obligationsramverket bekräftar vår syn, säger Jonas Ranneby, förvaltare Alfred Berg Företagsobligation Hållbar.

Danske Bank har under 2017 medverkat till att över 5 miljarder svenska kronor investerats i gröna projekt och andra miljöfrämjande åtgärder. Utöver Sveaskogs nya gröna obligation har Danske Bank nyligen förmedlat gröna obligationer åt SFF, NIB och SBAB.

För mer information, kontakta Lars Mac Key, Danske Bank.

Om Green Bonds Principles

En förutsättning för de gröna obligationerna är att det finns enhetliga och gemensamma kriterier kring vad som kan anses grönt. Idag används kapitalmarknadsorganisationen ICMAs principer för gröna obligationer, Green Bonds Principles, som först lanserades 2014 och uppdateras årligen. Bakom satsningen står ett par hundra intressenter över hela världen såsom investerare, banker och utgivare av obligationer (emittenter).