Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator april 2020

Danske Banks Boprisindikator* avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en kraftig nedgång på 4.0 % mom i april (-3.6 % mom säsongsrensat) som följer på ett fall med knappt 2 % i mars. Det är ett förlopp jämförbart med prisfallet i september och oktober 2017 och signalerar att HOX index delkomponent för bostadsrätter i Stockholm kommun senare denna månad antagligen kommer att visa på ett motsvarande fall. Omsättningen föll säsongsmässigt något men var högre än vad som registrerats en april månad de föregående tre åren.

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredagen den 19e maj kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Det är tydligt att de kraftigt försämrade utsikterna på arbetsmarknaden är en viktig förklaring till prisfallet. KI-barometerns månatliga fråga till hushållen om risken för att personligen bli arbetslös har en stark korrelation med bostadspriser och visade på en rekordstor uppgång i april som vida överstiger utvecklingen, även under finanskrisen. Varselstatistik från Arbetsförmedlingen har visat på en uppgång vilket inte gynnar bilden. Slutsatsen är att hushållen justerar ner betalningsviljan för bostäder mot bakgrund av det allt sämre läget på arbetsmarknaden. Vi räknar med ett fortsatt prisfall de kommande månaderna som sammantaget ser ut att kunna bli större än de 7 % vi skissade på i Nordic Outlook i mars.

– Marknaden för bostadsrätter i Stockholm har haft en hög omsättning under april samtidigt som Boprisindikatorn visar ett kraftigt prisfall på 4 % . En rekordhög uppgång i risken för att bli arbetslös kommer att tynga utsikterna för prisstabilisering innan läget förbättras igen under andra halvåret, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

Vill du ta del av Bosprisindikatorn för mars så hittar du den här.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.