Danske Banks Boprisindikator december 2018

Prisutveckling i december 2018
Under perioden september till november sjönk HOX index för bostadsrätter i Stockholm med 2.0 procent vilket var i linje med det normala säsongsmässiga mönstret på -2.6 procent. Danske Banks Boprisindikator* som baseras på genomförda köp av bostadsrätter i Stockholms kommun, visar på en fortsatt nedgång i december med -0.5 procent, även det säsongsnormalt.

*Från och med mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm .

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 januari kl.9.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Januari är normalt den säsongsmässigt starkaste månaden med en uppgång på 1.8 procent mom. En uppgång mindre än så skulle vara en negativ signal. Danske Bank står kvar vid bedömningen att priserna troligen faller under 2019 då det är svårt att se faktorer som kan ge en prisuppgång på bostadsmarknaden. Utsikterna för bostadsproduktionen är dock mer oroande. Köpare är idag mindre benägna att köpa en bostadsrätt 1-2 år framåt på ritning pga av flera osäkerhetsmoment och då deras nuvarande bostad inte stiger i pris. Psykologin i prisbildningen har ändrats. Konsekvensen för producenter är att svag försäljning försvårar finansieringen och kan leda till en brantare nedgång i byggstarter av flerfamiljsbostäder.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm föll återigen något i december. Omslaget i prisbildningen och dess effekt på bostadsproducenternas finansiering riskerar att leda till en rejäl nedgång i byggstarter. säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Ta del av novembers boprisindikator här.

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av Danske Bank som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.