Danske Banks Boprisindikator december – botten är troligtvis inte nådd

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun, visar att priserna gick ned med 0,5 procent i december, -0,6 procent justerat för säsongsfaktorer. Prisutvecklingen bland storleksklasserna var mixade, lägenheter 30-40 kvm samt 60-80 kvm steg i pris under december, medan övriga storleksklasser bidrog till den totala nedgången. Sett till utvecklingen sedan pristoppen i februari/mars är dock prisnedgången relativt jämnt fördelad, se fördelningen mer i detalj i tabellen nedan.  

Enligt Hemnet är utbudet fortsatt väldigt högt, trots detta håller omsättningen uppe vilket i vår mening är rätt anmärkningsvärt men är alltjämt i linje med de omsättningsnivåer som rådde 2015-2019, det vill säga exkluderat pandemin då omsättningen nådde rekordhöga nivåer.

Prisutvecklingen kommande månader
Överraskande nog tycks bostadspriserna stabiliserats något under november och december, detta trots att Riksbanken under samma period höjt styrräntan med ytterligare 75 baspunkter. Vi ser dock detta som tillfälligt, dels givet att räntehöjningarna ännu inte fått full effekt i ekonomin, dels räknar vi med åtminstone ytterligare höjning med 50 baspunkter (n.b. att marknaden prisar omkring 120 bp under första halvåret 2023) från Riksbanken härifrån. Vi vidhåller därmed vår vy om att en nedgång om 20 procent från pristoppen är att vänta, vilket i sin tur innebär en nedgång om ytterligare 8 procentenheter härifrån. Bostadspriserna lär sannolikt inte stabiliseras förrän senvåren nästa år, när fokus lär ligga skiftat mot eventuella räntesänkningar snarare än räntehöjningar och inflationen börjat röra sig ned.

Kommentar från Michael Grahn, chefekonom, Danske Bank Sverige:
”Stockholms bostadsrättspriser trotsade återigen tyngdlagen i december och föll endast marginellt. Utsikterna för 2023 är emellertid oförändrat dystra då alla för bostadspriserna negativa faktorer kvarstår såsom oförändrade amorteringskrav, fallande reallöner, skyhöga elpriser, en vacklande arbetsmarknad samt Riksbankens fortsatta räntehöjningar.”

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.