Boprisindikatorn

Danske Banks Boprisindikator – juni

Trenden uppåt håller i

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna sjönk med 0.5 procent under juni jämfört med månaden innan. Juni brukar dock vanligtvis vara en svag månad, justerat för dessa säsongsfaktorer visar istället Boprisindikatorn på en prisuppgång på 0.6 procent. Prisutvecklingen var dock förhållandevis blandad, den storleksklass som bidrog mest till uppgången är bostadsrätter som är 30-40kvm.

Omsättningen fortsätter att takta på enligt vår Boprisindikator och är i linje med tidigare junimånader sett till 2015-2019, d.v.s. exkluderat pandemi-åren där omsättningen nådde rekordhöga nivåer. Omsättningen fortsätter därmed att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i riket som helhet.

Prisutvecklingen kommande månader

Bostadsmarknaden fortsätter att trotsa tyngdlagen. Trots att Riksbankens fortsätter att höja styrräntan och inflationen är hög så stiger bostadspriserna. Trendbrottet skedde i januari och har därefter hållit i. Det är liknande tendens som vi har ser i övriga ekonomin, där även sentimentet bland hushållen succesivt stigit, även om det är från låga nivåer, sedan november. Som vi har skrivit om många gånger tidigare har även arbetsmarknaden överraskat på uppsidan, vilket troligtvis är en stor förklaring till att bostadsmarknaden utvecklats bättre än väntat. Konjunkturinstitutets företagsundersökning för juni visar dessutom att företagen väntas anställa mer framöver än tidigare.

Många risker kvarstår givetvis. Delvis råder det en osäkerhet gällande när och var styrräntan toppar. Vår egen prognos är att det sker i september på 4 procent men en höjning i november går givetvis inte att utesluta. Riksbanken själva flaggar för att det är omkring 40 procent sannolikhet för att de höjer styrräntan i november.

Vid förra upplagan av Boprisindikatorn så justerade vid vår prognos på bostadspriserna, från tidigare ett fall på 25 procent från toppen till -15 procent. Denna står vi fast vid men vill poängtera att vi inte ser framför oss att bostadspriserna stiger under hösten. Utan snarare att de utvecklas i sidled. Under 2024 räknar vi med en marginell uppgång i takt med att inflationen rör sig nedåt och Riksbanken sänker styrräntan.

Kommentar från Michael Grahn: ”Vi kan bara konstatera att trenden med stigande bostadsrättspriser i Stockholm består, fallande reallöner och signaler om fortsatt stigande räntor till trots. Kanske finns förklaringen i en stark arbetsmarknad och att värdet på hushållens finansiella tillgångar stiger i kölvattnet på en positiv börsutveckling?”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.

Podd: Börskoll i sommar

Veckobrev: Skakigt på börsen när centralbankerna åter skärpte tonen