Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator oktober 2018

Prisutveckling i oktober 2018
Danske Banks boprisindikator* som baseras på genomförda köp av bostadsrätter i Stockholms kommun tyder på fortsatt stabil utveckling av bostadspriserna. Jämfört med september bedömer Danske Bank att det skett en uppgång på ungefär 0.5 procent. Detta stärker givetvis bilden av den stabilisering av priserna som varit synlig sedan årsskiftet. Det finns dock inga påtagliga indikationer på att priserna tydligt vänder uppåt.

*Från och med mars upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.
Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 15 november kl.9.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Den prisstabilisering som skett är på andrahandsmarknaden medan priserna på marknaden för nyproducerade bostadsrätter fortsätter att sjunka. Den fortsatt dämpade försäljningen som bostadsutvecklarna rapporterat under kvartal tre, i kombination med att nyproduktionsvolymerna fortsatt är rekordhöga, talar för att det kvarstår tydliga risker för prisfall på andrahandsmarknaden framöver, även om sannolikheten för att det sker under 2018 har minskat.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm ökade marginellt i oktober. En dämpad försäljning av nya bostäder i kombination med hög takt i nyproduktionen gör dock att riskerna för en negativ prisutveckling framöver kvarstår, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.