Danske Banks chefsstrateg Tine Choi svarar på frågor om det brittiska valet ur ett investerarperspektiv

Vad är det britterna röstar om den 8 juni?
”Valet är ett parlamentsval och därmed även ett val av premiärminister. Valet handlar i hög grad om vilken form av Brexit Storbritannien ska få. Om man röstar på det konservativa partiet med premiärminister Theresa May i spetsen innebär det ett Brexit med fullt utträde ur EU. Om Jeremy Corbyn och hans Labour-parti vinner får vi en mjukare version med ett Storbritannien som gärna stannar kvar på den inre marknaden.”

Vilka konsekvenser kan valet få för Europas ekonomi?
”Tillväxtmässigt får det inga kortsiktiga konsekvenser för Europas ekonomi, men på längre sikt kan det innebära en fördel för städer som Frankfurt eller Paris om de stora finanshusen väljer att flytta sina europeiska huvudkontor dit istället för att stanna i London. Det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Det samma gäller andra globala företag som eventuellt skulle kunna göra direkta investeringar i EU-länderna istället för i Storbritannien. De ekonomiska konsekvenserna är större för Storbritannien än för övriga Europa, eftersom osäkerheten om framtiden innebär att konsumenter och företag avvaktar lite med att investera. Samtidigt ökar inflationen eftersom pundet har försvagats vilket gjort utländska varor dyrare, men som också urholkar konsumenternas köpkraft.
Det försvagade pundet har i gengäld förbättrat de brittiska företagens konkurrenskraft på exportmarknaden, eftersom deras varor har blivit billigare att köpa i utlandet.”

Vilket resultat föredrar finansmarknaden?
”Det viktigaste är att den som vinner gör det med stor majoritet. Ett brett folkligt stöd skulle lugna motståndarna, så att det inte råder några som helst tvivel om den framtida riktningen i Storbritannien.”

Vilket resultat skulle vara sämst ur ett investerarperspektiv?
”Att det inte bildas en majoritetsregering och att britterna med sina röster visar att de är splittrade, så att politiker som både är för och emot Brexit känner att de har ett mandat. Det skulle skapa osäkerhet och finansmarknaderna hatar osäkerhet.”

Vad förväntar du dig för valresultat?
”Jag räknar med att det blir ett jämnt val och att vinnaren inte alls får det folkliga mandat man hoppas på. Storbritanniens befolkning är ju tyvärr väldigt splittrad i sin syn på Brexit.”

Hur ska man som investerare tänka i samband med valet?
”Man ska hålla fast vid sin strategi. Det brittiska valet ändrar inte det faktum att Europa nu visar tillväxt, vilket är en av anledningarna till att vi har en övervikt i europeiska aktier. Jag tror att den största effekten på finansmarknaderna efter valet blir på valutamarknaden. Ända sedan Brexit-valet i juni 2016 har pundet svängt i takt med de politiska svallvågorna, och på senare tid har det försvagats efter opinionsmätningarna som visat att May förlorat mark till Corbyn.”