Därför är tidshorisonten så viktig för din investering

Trots det som händer på världens börser just nu så är det viktigt att komma ihåg att historisk data visar att aktiemarknaderna haft en positiv utveckling sett ur ett större och längre perspektiv.

De flesta känner till filmen om börsmäklarnas eget vilda västern, där en listig affärsman utnyttjar svagheterna på finansmarknaden och blixtsnabbt bygger upp en jätteförmögenhet. Hur lockande detta än kan te sig är det tyvärr mer fantasi än verklighet. Därför vill vi idag slå ett slag för vikten av att investera med tålamod och låta en investering ta sin tid.

Samband mellan tid och risk
Oavsett risknivå på investeringen ska du räkna med att värdet svänger fram och tillbaka. Investeringar med hög risk svänger mer i värde än investeringar med låg risk, men det förekommer svängningar hos båda. Investeraren kan hantera detta genom att förstå sambandet mellan tid och risk.

Tiden jämnar ut förlustrisken
En tumregel är att risken för förlust minskar över tid. Detta för att även om investeringar kan svänga fram och tillbaka på kort sikt visar historiska data att aktiemarknaderna utvecklas positivt över en längre tid.

Trots att vi har haft perioder av nedgång, och ibland under en längre tid som till exempel finanskrisen 2008 och IT-bubblan som sprack runt millennieskiftet, har marknaderna haft en positiv utveckling ur ett större och längre perspektiv.

Kombinera hög risk med en lång tidshorisont
Därför är det vanligt att en investeringsrådgivare rekommenderar att du kombinerar hög risk med lång tidshorisont. Risken för att förlora pengar på en diversifierad investering är nämligen statistiskt sett högre ju kortare tidshorisont du har. Om du behåller din investering under flera år blir risken hela tiden allt mindre. Risken för att förlora pengar kommer alltid att finnas, men den minskar markant med en lång tidshorisont.

Därför har investeringsperioden betydelse för vilken investering June rekommenderar för just dig. Med June kan du välja mellan tre tidshorisonter: 3-7 år, 7-15 år och +15 år. Detta är inte bindande, men din rekommendation baseras på att du behåller din investering under just den period du har valt från början.

Låter det trist? Bra!
Låter det ganska trist? Helt ok för vår del. Med June vill vi nämligen göra det enkelt för dig att göra en vettig investering. Även om denna inte når samma skyhöga summor som i filmens värld. Vi tycker att den amerikanska ekonomen och Nobelpristagaren Paul Samuelsson uttryckte det hela mycket bra:     “Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas.”

Tiden gör att du får ta del av den mäktiga kraften hos ränta på räntan
Om du hela tiden återinvesterar eventuell vinst kan du få stor draghjälp av ränta på räntan. June är framtagen för att du ska få maximal effekt av ränta på räntan. Junes investeringsfonder är nämligen ackumulerande. Det innebär att istället för att vinsten delas ut varje år återinvesteras den automatiskt. Ett väldigt intressant sätt att investera.

Kom igång med ett sparande i June redan idag!