Dow uppe och vände på 23.000 igår vilket är all time high

Dow uppe och vände på 23.000 igår vilket är all time highs och därmed har det skrivits historia i den amerikanska aktiemarknaden. 16.5% uppgång på 199 dagar i ett utav världens största aktieaggregat är ingen dålig avkastning vilket också säger något till marknaden – De globala utsikterna har överraskat på uppsidan i år vilket manifesteras av alla de stora organisationerna som OECD, FED, ECB och nu senast IMF (uppreviderad global BNP-prognos släppt i förra veckan). Även om det som bekant finns en hel del potentiella orosmoln av framförallt geopolitisk karaktär så är det intressant att se hur alla stimulanser av keynesiansk karaktär verkar effektivt motverka eventuella störningar vilket inte minst kan belysas hur pass bra ändå statistiken trillar in från USA trots alla stormar i södern och senast bränderna i Kalifornien. Samtidigt kan man inte undgå att notera hur avsaknaden av inflation trotsar centralbankerna med resultat de är minst sagt försiktiga med att skala ner den förda ackommoderande penningpolitiken. Ekonomisk tillväxt som fortsätter att accelerera parat med få eller inga tecken på inflation kan beskrivas med ett ”Goldilocks scenario” där framförallt risksentimentet uppvisar en god förmåga att absorbera chocker och andra störningar. 10.000 kronors frågan är egentligen ganska så enkel: ”Hur länge kan det hålla på så här?” Än så länge ser man tydliga tecken på att alla eventuella ”bears” har stora problem med att korta marknaden då rekylerna ner är små eller i princip obefintliga. Idag börjar officiellt Kinas 19:e partikongress vilket brukar vara positivt för både kinabörsen och yuanen. Kongressen är högprofilerad som aldrig förr då Xi Jinping har beskrivits som den mest inflytelserika ledaren sen Maos dagar. Fokus för marknaden är hur Xi väljer att tackla de stora strukturella utmaningarna i Kina vilket inkluderar som bekant massiva uppbyggda skuldberg i företagssektorn samt en stor sektor med ineffektiva statligt ägda företag. Återstår att se om marknaden kan släppa sin hype på hur amerikanska räntorna performar i sitt nuvarande ”bearish flattening”-spel och lyfta fokus till något så stort och ogripbart som en partikongress i Kina.