Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

”Driv bolaget som om det vore till försäljning varje dag”

Danske Bank har nyligen gjort en undersökning tillsammans med Novus där vi intervjuat 300 vd och ägare till medelstora bolag om deras syn på utmaningar kring ägarskifte.

Vår undersökning visar bland annat att det endast är 3 av 10 som uppger att de planerar inför ett ägarskifte, även på längre sikt. En alltför kort tidshorisont ställer till problem för många företag. Det blir bråttom och de vet inte själva hur mycket bolaget egentligen är värt. Stora värden sätts på spel när transaktionen sedan väl inleds under tidspress. Men vad är för kort framförhållning och vad är lagom?

Anders Gullesjö är affärsområdeschef och företagsexpert på Danske Bank och delar med sig av sina bästa tips på hur man ska agera i vår podd Curious Minds:

• Driv bolaget som om det var till försäljning varje dag. Tyvärr vanligt att man ringer banken först när man fått ett bud. Jobba istället långsiktigt med värdet och var uppdaterad kring värdet. Tänk nätverk och potentiella nya ägare varje dag.
• Börja i god tid med att förbereda ägarskifte och ta in externa rådgivare- både bolaget och privatpersonerna behöver förberedas planeringsmässigt, skattemässigt och juridiskt.
• Framgångsfaktor är att göra en extern oberoende värdering. Särskilt om många delägare är inblandade och om det ska övertas av en eller flera familjemedlemmar.
• Ha en extern styrelsemedlem som håller huvudet kallt genom själva processen.

Ta del av hela undersökningen här. Och läs gärna mer om vilken roll Danske Bank kan spela för de företag som står inför ett ägarskifte här.