Faran med överlikviditet: ”Som att ge bort pengarna”

En god likviditet är vital för ett livskraftigt företag – men en överlikviditet är att kasta pengar i sjön. Danske Banks affärsområdeschef Anders Gullesjö liknar det vid att ge bort pengarna.

Om du i stället placerar kapitalet efter ditt företags förutsättningar och ambition så ger det förutsättningar att få dem att växa, säger Anders Gullesjö

Anders Gullesjö

Många bolag har haft svårt att skapa avkastning på likvida medel de senaste åren – även innan covid-19, då den svenska ekonomiska tillväxten var stark. Det tog nästan fyra år innan Riksbanken i december höjde styrräntan till 0 procent, och då efter flera år av stark svensk tillväxt. Riksbankens prognos är, mycket på grund av pandemin, att styrräntan kommer fortsätta ligga på en historisk låg nivå, 0% till slutet av 2023.

– Ett överskottskapital äts upp av låga räntor parallellt med inflation, säger Anders Gullesjö.

Rekordstor överlikviditet hos företagen

Den osäkra marknaden till följd av covid-19 får bolagen att ha rekordstora likviditetsbuffertar. Dessutom har företagens investeringar har minskat rejält under tredje kvartalet 2020. En rejäl krockkudde är i dessa tider bra, men uteblivna investeringar kan också få effekt på längre sikt. Exempelvis genom försämrad produktionskapacitet vid ökad efterfrågan, det tar längre tid att etablera nya arbetstillfällen, lägre produktivitet på grund av omodern utrustning och produktionslinjer samt miljöpåverkan avseende fordon, dvs. en äldre vagnpark som i sin tur ger försämrad miljö.

Hitta rätt placeringar för företaget

Kan man på något sätt skydda sitt företags överskottskapital från detta – och till och med få det att växa?

– Svaret är ja, men det kräver någon form av risktagande som ligger utanför vad som kallas riskfri avkastning, säger Anders.

Det vanligaste är att ta någon form av exponering mot aktiemarknaden, men Anders Gullesjö menar att risken måste vara kalkylerad för att inte äventyra det övergripande målet med att bevara kapitalets köpkraft: ”Du ska placera kapitalet efter ditt företags förutsättningar och ambition – då har du möjlighet att få det att växa.”

FAKTA: Fyra värdefulla tips
  1. Identifiera om företaget har kapital som inte ska återinvesteras eller delas ut i närtid.
  2. Räkna på inflationens inverkan på kapitalet. En inflation på två procent innebär att varje miljon kronor kapital minskar i värde med 20 000 kr per år.
  3. Besluta vad ambitionen är för dig och din verksamhet, om det finns överskottslikviditet som inte ska investeras eller delas så bör en plan utformas tillsammans med en expert inom kapitalplaceringar för företag.
  4. Finns det långsiktig överlikviditet och du står i valet mellan utdelning eller en långsiktig placering kan det vara lämpligt att även samråda med din revisor kring gällande skatteregler.