Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Farväl till ett gyllene decennium

2019 var ett av de få år då nästan alla tillgångsslag gav en positiv avkastning. Globala aktier steg 28 procent i lokal valuta, guldpriset steg närmare 20 procent och till och med avkastningen på obligationer var positiv, trots det historiskt låga ränteläget.

Det är inte bara det förra året som var lysande ur ett investeringsperspektiv. Hela det förra decenniet var en fantastisk period för såväl aktier som obligationer. Under åren 2010-2020 gav ett globalt aktieindex en genomsnittlig årlig avkastning på 12,5 procent. Bäst av allt gick amerikanska aktier som gav en genomsnittlig avkastning på 16,6 procent per år, drivet av stora teknikjättar som Facebook, Amazon, Apple och Google. Svenska aktier gav en genomsnittlig avkastning på 11,8 procent per år (samtliga siffror baserade på MSCI-index).

När vi tänker på räntor under 2010-talet så är det nog främst minusräntan vi kommer att minnas. Svenska räntor sjönk löpande under hela årtiondet och bottnade hösten 2019 när handelskriget mellan USA och Kina eskalerade, och rädslan för en lågkonjunktur var som störst. Men inget ont som inte för något gott med sig, för när räntan sjunker så stiger värdet på obligationer. Det innebär att avkastningen på obligationer blev väldigt god. Åren 2010-2020 gav ett globalt obligationsindex en genomsnittlig avkastning på 4,8 procent per år, och ett globalt företagsobligationsindex avkastade 7 procent per år.

Trots skuldkris i Europa, avmattning i Kina och ett handelskrig som snart fyller två år mellan världens två största ekonomier, har det alltså i princip varit omöjligt att inte få en positiv avkastning på sparandet de senaste tio åren. Förutsatt att man investerat pengarna och inte haft dem stående på ett sparkonto, alltså.
Men nu är det dags att säga farväl till ett gyllene decennium, för de nästa tio åren kommer sannolikt inte att bli lika lysande för varken aktier eller obligationer.

Blickar vi framåt är det framför allt en faktor som skiljer det nya decenniet från det förra. Räntorna är idag så låga att det i princip är omöjligt att vi står inför en upprepning av de senaste tio årens räntenedgång. Det i sin tur betyder att avkastningen på obligationer kommer att bli betydligt lägre, i värsta fall till och med negativ. Trots det vill jag för ordningens skull påpeka att de fyller en viktig funktion i portföljen, för att stabilisera avkastningen och bevara värde vid en eventuell börsnedgång.

Även aktier kommer högst troligt att ge en lägre genomsnittlig avkastning det kommande årtiondet. Vi befinner vi oss i den senare delen av konjunkturcykeln, och även om det ser ut att dröja, så kommer vi förr eller senare att gå in i en lågkonjunktur. Det behöver inte vara någon katastrof för börsen, men det kommer definitivt att innebära en period av nedgång innan marknaden vänder upp igen.

Sist men inte minst brukar perioder av hög avkastning följas av perioder med lägre avkastning, vilket på fackspråk brukar kallas mean reversion. Det innebär att avkastningen har en tendens att röra sig tillbaka till ett långsiktigt medelvärde. Man kan tänka på det som ett gummiband som under det senaste decenniet har tänjts ut allt mer. Förr eller senare ska det dras ihop igen.