Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Fortsatta handelsförhandlingar, men ingen överenskommelse i närtid

Den här veckan fortsätter handelsdiskussionerna i Peking, och Brexit är åter tillbaka i rampljuset när brittiska underhuset på torsdag röstar om hur man ska gå vidare. På onsdag lämnar Riksbanken ett nytt räntebesked, och rapportsäsongen rullar vidare.

USA och Kina möts igen
USAs finansminister Steven Mnuchin och Robert Lighthizer flyger till Peking den här veckan för fortsatta handelssamtal. Inget avtal kommer dock att slutas innan presidenterna Trump och Xi träffas för att skaka hand, och att det skulle ske innan den 1 mars ter sig alltmer osannolikt. Risken finns att USA går vidare med höjda tullar om ingen överenskommelse nåtts när vapenvilan upphör, vilket skulle vara negativt för såväl tillväxt som sentiment. Båda sidor bör dock vara motiverade att hitta en lösning med tanke på att handelskonflikten redan gör allt tydligare avtryck i tillväxten och ekonomin, framför allt i Kina, men också i USA. För kinesisk del kommer sannolikt Q1 att vara svagt, medan Q2 kan bli bättre tack vare alla de stimulanser som satts in. Handelskonflikten är för närvarande den största risken för globala aktier, och en lösning skulle ta bort en stor del av den osäkerhet som för närvarande präglar marknaden.

Brexit – minskad risk för worst case scenario
Osäkerheten kring Brexit för blir stor, men risken för en hård Brexit tycks ändå ha minskat då det är det enda förespråkarna och motståndarna är överens om att de inte vill ha. På torsdag sker en omröstning i det brittiska underhuset om hur man ska gå vidare, och Theresa May får en ny möjlighet att be om en förlängning av artikel 50. Det ser allt mer sannolikt ut att den deadline för Brexit som är satt till den 29 mars kommer att skjutas fram. De scenarion vi bedömer är mest sannolika är att det nuvarande avtalet till slut röstas igenom i något modifierad form, eller att det blir en ny folkomröstning då en majoritet av britterna idag är emot att lämna EU.

Makrotung agenda
På makrofronten i USA är de mest spännande punkterna KPI-siffror, industriproduktion och detaljhandel. I euroområdet håller vi ögonen på nybilsregistreringen som publiceras på fredag. Vi får också BNP-statistik för fjärde kvartalet för Japan, Tyskland och Storbritannien. I USA har två tredjedelar av alla bolag nu rapporterat vilket betyder att veckan som kommer blir lugnare. Amerikanska bolag har som vanligt slagit förhandsestimaten, men inte med lika stor marginal som de brukar. Dessutom har estimaten för första kvartalet sänkts efter rapporterna.

För svensk del väntar ett odramatiskt räntebesked från Riksbanken på onsdag. Styrräntan väntas vara oförändrad på -0,25 procent, och nästa höjning sköts fram till hösten så sent som i december. Det gör att det finns tid att invänta mer information om hur inflation och tillväxt utvecklas, och även att se vad ECB och Fed säger i sin kommunikation under våren. Möjligen skulle man kunna drista sig till att säga något om att nedsideriskerna för konjunkturen har ökat och att man därför inte bekymras av att kronan är svagare än prognostiserat. På onsdag 9.30 vet vi.