Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Handelssamtal och mjuk Fed mildrar oro för recession

Sedan världens börser bottnade vid jul har uppgången varit runt åtta procent. Men betyder det att turbulensen på marknaden är över? Inte nödvändigtvis. Två saker har dock skett som gjort att recessionsoron mildrats och sentimentet stärkts – handelssamtalen mellan USA och Kina har gått framåt, och den amerikanska centralbanken, Fed, har mjuknat i tonen kring penningpolitiken.

Fed har mjuknat betydligt
Fram till december var budskapet från Fed tydligt – räntan skulle fortsätta höjas och balansräkningen bantas under 2019. Det gjorde Donald Trump arg och bidrog till höstens kraftiga börsras. Sedan dess har Fed mjuknat betydligt, och marknaden hoppas nu snarare på att styrräntan kommer att sänkas i år. Samtidigt är arbetslösheten i USA den lägsta på nästan 50 år och lönerna fortsätter att stiga. Förr eller senare bör det leda till att även inflationen stiger, men för tillfället är prisökningarna i linje med Feds mål och om tillväxten i ekonomin bromsar in under 2019 kan det bidra till fortsatt kontrollerad inflation. Det gör att Fed kan kosta på sig att vara lyhörd för utvecklingen både i ekonomin och på marknaden vilket för tillfället mildrat recessionsoron.

Handelssamtalen mellan USA och Kina flyter på
Förra veckan besökte en amerikansk delegation Kina för fortsatta handelsdiskussioner. Det har inte kommit något officiellt uttalande efter mötet, men att det förlängdes med en dag kan knappast vara ett dåligt tecken. Senare i januari kommer en kinesisk delegation att anlända till Washington för att fortsätta samtalen, vilket är ett tydligt tecken på att förhandlingarna flyter på. Det stärker vår tro på att ett handelsavtal kommer att slutas under första eller möjligen andra kvartalet. För världskonjunkturen är det goda nyheter.

Mays Brexit-avtal röstas sannolikt ner på tisdag
Ingen kan säga att Theresa May inte gjort sitt bästa för att få igenom sitt Brexit-avtal, men när omröstningen nu närmar sig ser hennes chanser att lyckas väldigt små ut. Vi tror att det brittiska underhuset röstar nej till avtalet i morgon, tisdag. Den goda nyheten är att efter att avtalet har röstats ner, så är de två mest sannolika scenariona att det antingen sker en andra omröstning, eller att det blir en ny folkomröstning om utträdet ur EU. Det sistnämnda skulle öka chansen att Storbritannien inte lämnar EU vilket ur ett konjunktur- och marknadsperspektiv vore bättre.

På veckans agenda
Veckans största händelse för europeisk del är Brexit-omröstningen tisdag den 15:e januari. Dessutom kommer definitiva inflationssiffror för euroområdet i december. Den preliminära statistiken överraskade återigen på nedsidan, men vi förväntar oss att kärninflationen fortsätter att stiga under året och därmed att räntorna sakta klättrar uppåt. I USA fortsätter delar av den amerikanska statsapparaten att vara stängd. Ju längre det pågår, desto större är risken att det påverkar tillväxten negativt. För amerikansk del håller vi den här veckan ögonen på Empire manufacturing index, Philly Fed index och bostadsbyggandet. I Kina kom tidigt i morse statistik över handelsbalansen som oväntat visade att både export och import föll i december. Vi får även kreditmarknadsstatistik som kan säga något om huruvida de penningpolitiska stimulanserna börjar slå igenom i ekonomin.

Utsikten för globala aktier
Volatiliteten har minskat och sentimentet förbättrats, men vi förväntar oss fortsatt stora kursrörelser. Vi tror att tillverkningsindustrin kommer att ha det fortsatt tufft under första kvartalet vilket kan oroa marknaden. När rapportsäsongen drar igång i USA den här veckan kommer fokus att ligga på investeringar (capex) och vad bolagen säger om framtiden. Under andra kvartalet förväntar vi oss att USA och Kina har slutit en handelsöverenskommelse, samt att Europa och Kina stabiliseras, och därmed väntar vi oss en positiv avkastning från globala aktier under 2019.