Här finns riskerna och möjligheterna för investerare i tredje kvartalet

Läget i världsekonomin är just nu det bästa möjliga tänkbara för investerare, nämligen ett Guldlock-scenario som består av en kombination av låg inflation och en rimlig, stabil tillväxt.

”Den här miljön är gynnsam för både aktier och obligationer, men de mycket låga räntorna gör att vi menar att riskfyllda tillgångar som aktier är mer intressanta än obligationer. Därför har vi en övervikt mot europeiska aktier som vi tycker är de mest intressanta för tillfället”, säger Danske Banks chefsstrateg Tine Choi i sin nya Quarterly View, där hon berättar om de möjligheter och risker hon ser på finansmarknaderna i början av tredje kvartalet.

Prognos på 5-8 procents avkastning för aktier Trots Guldlock-scenariot förväntar sig Tine Choi inte att börsuppgången ska hålla samma tempo som förra året, eftersom tillväxten i världsekonomin nått sin topp.

”En lägre ekonomisk tillväxt indikerar dock en mer blygsam vinsttillväxt för företagen, vilket begränsar uppgångspotentialen för aktier. Därför har vi nyligen minskat vår övervikt i aktier från betydande till en måttlig övervikt”, säger hon.

Där globala aktier har ökat med cirka 20 procent de senaste 12 månaderna förväntar Tine Choi sig en avkastning på 5-8 procent för de kommande 12 månaderna.

”Det är dock fortfarande en bra avkastning jämfört med de låga räntorna på obligationer och så länge vi har en Guldlocks-ekonomi, är det inte att rekommendera för investerare att sitta på sidlinjen”, säger hon.

Var beredd på när Guldlocks-ekonomin tar slut

Tine Choi påpekar samtidigt att utmaningen ligger i att veta när Guldlocks-ekonomin tar slut. Det är extremt svårt att förutsäga vändningar i konjunkturcykeln. Som investerare måste man ha kontroll på sin risk så att man undviker obehagliga överraskningar när Guldlocks-ekonomin tar slut, och haussen på marknaden vänder.

”Om du inte gjort regelbundna justeringar av din portfölj så innebär det den höga avkastningen för aktier har ökat aktieandelen i din portfölj, samtidigt som andelen obligationer minskat. Därmed har din samlade risk ökat eftersom obligationer vanligtvis utgör den stabila delen av portföljen”, säger Tine Choi.

”Det innebär att en nedgångsperiod på börsen potentiellt kan drabba dig mer negativt än du tror, om du inte anpassar din portfölj.”

Läs nya Quaterly View här

Läs även:

  • Guldlock: Det är guldläge för oss som investerare
  • Därför får aktier mindre medvind framöver
  • Centralbankerna står inför ett dilemma
  • Kineserna måste punktera kreditbubblan utan att väsnas
  • Aktier trotsar Trumps luftslott