Chefsstrategen – detta står på spel i det tyska valet

När tyskarna går till valurnorna söndagen den 24 september kan Angela Merkel ro hem sin fjärde period som Tysklands förbundskansler. Ett val i Europas största ekonomi är per definition en viktig händelse, och här svarar Danske Banks chefsstrateg Tine Choi på ett antal frågor om det.

  1. Vad är det som står på spel i det tyska valet? ”Först och främst vill jag understryka vad som INTE står på spel, nämligen EU och eurosamarbetet. Både Angela Merkel och hennes störste konkurrent Martin Schultz är förespråkare för ett tätt europeiskt samarbete, och därmed står valet i stark kontrast till det franska, där en av huvudfrågorna var just det europeiska samarbetet. I Tyskland är det teman som exempelvis immigration, flyktingpolitik, försvarsbudget och skatt som står högst på agendan. Det populistiska partiet Alternative für Deutschland som vill att Tyskland ska lämna euron, verkar inte få något större inflytande.”
  2. Vad förväntar sig Danske Bank av valet? ”Vi förväntar oss att Angela Merkel fortfarande är Tysklands förbundskansler efter valet. Det är just nu det som alla opinionsmätningar pekar på, och hon har bland annat medvind från en solid tysk ekonomi med väldigt låg arbetslöshet. Enligt opinionsmätningarna står Merkels konservativa parti CDU och systerpartiet CSU just nu för 38 procent av rösterna medan det socialdemokratiska partiet SPD med konkurrenten Schultz ligger på 24 procent.

Vi tror att det kan bli en del spänningar kring vilken koalition av partier som Merkel potentiellt kommer att gå i bräschen för. Ett sannolikt scenario är en koalition mellan mittenpartierna DFP och De gröna, men det kan även sluta med en bred koalition över mitten med Schultz och SPD, precis som de senaste fyra åren.”

  1. Hur kan valet påverka börserna? ”På kort sikt tror vi på en begränsad marknadsreaktion, eftersom det här valet inte handlar om ett ställningstagande till EU och euron. På längre sikt kan det tyska valet påverka börserna. En koalition med det liberala partiet DFP kan lyfta de europeiska börserna med tyska aktier som dragkraft. FDP satsar bland annat på ett stärkt EU och en expansiv finanspolitik som kan gynna tillväxten i Tyskland, något som investerarna ser positivt på.

Vi behåller vår övervikt i aktier med fokus på europeiska aktier som gynnas av en låg inflation, och det gillar investerarna. När det tyska valet är över tror vi att man återigen kommer att fokusera på den fundamentala ekonomiska utvecklingen i Europa.”

  1. Hur kommer valet påverka räntorna? ”Vi tror inte att räntan kommer att påverkas.”
  2. Vad innebär valet för EU och euron? ”Vi tror att utgången av valet blir ett stärkt europeiskt ledarskap i Tyskland. Efter Brexit är Merkel och den franske presidenten Macron (i folkmun kallade för M&M) redo att trycka på för ett stärkt EU-samarbete.

M&M är fast beslutna att Brexit inte ska få ta allt utrymme. Fokus ska ligga på de länder som är för en europeisk union. Den senaste tiden har M&M pratat om att utse en gemensam europeisk finans- och ekonomiminister vilket kan innebära att Europa ses som en mer sammansvetsad enhet.

Ett stärkt EU-samarbete till följd av det tyska valet kan potentiellt bidra till att stärka euron, och därmed den svenska kronan, mot dollarn. Vi har redan sett en stärkning av euron i år.”

  1. Så vad blir nästa politiska osäkerhetsmoment? ”När det tyska valet är över kommer fokus för den europeiska politiken flyttas till det italienska valet, som äger rum under det första halvåret 2018. Det kan möjligtvis skaka om marknaderna och försvaga euron om det EU-fientliga partiet Femstjärnerörelsen går vinnande ur valet. Just nu ligger de väldigt bra till i opinionsmätningarna.”