Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Hopp om ett handelsavtal har räckt för att lyfta börsen

Den senaste tiden har det synts fler och fler gröna skott i ekonomin, och risken för en lågkonjunktur har minskat. Så länge handelssamtalen förblir en berg- och dalbana väntas dock tillväxten förbli förhållandevis dämpad.

Fortsatt berg- och dalbana i handelssamtalen
Turerna fram och tillbaka i handelssamtalen mellan USA och Kina tycks aldrig ta slut. Samtidigt som ett delhandelsavtal ser ut att kunna vara inom räckhåll innan årsskiftet, har det kommit nya hot från Trump om nya tullhöjningar ifall de båda parterna misslyckas med att komma överens. Kina har också visat en ovilja att förbinda sig till att importera en viss mängd amerikanska spannmål. Vi får därför fortsätta vänta på besked om villkoren i avtalet och när det kan tänkas skrivas under. En ny amerikansk undersökning visar att andelen företag som skjuter investeringsbeslut på framtiden till följd av osäkerheten blir allt högre. Så länge handelskonflikten består väntas den trenden fortsätta, och det gör att vi sannolikt inte kan se fram emot något större uppsving inom industrin, utan snarare en stabilisering. Vi ser en 50-procenting chans att USA och Kina lyckas göra en mer omfattande handelsöverenskommelse innan det amerikanska presidentvalet 2020.

Förra veckan bjöd på blandad makrostatistik. I Tyskland visade data att både investerare och företagsledare kanske inte direkt blev optimistiska, men åtminstone mindre pessimistiska om framtiden. Exporten ökade, och industriproduktionen var inte så svag som förväntat. Arbetslösheten är nära historiska lägstanivåer, vilket ger stöd åt servicesektorn som utgör runt 70 procent av den tyska ekonomin. Tyskland lyckades därmed undvika en teknisk recession i tredje kvartalet, framför allt tack vare en stark efterfrågan från konsumenter och offentlig sektor.

När det gäller Kina är vi försiktigt optimistiska om tillväxten framöver. Förra veckans statistik över industriproduktion, detaljhandel och investeringar var alla något svagare än väntat, men det fick ingen större negativ effekt på marknaden eftersom förhoppningarna om nya stimulanser istället ökade.

Vi är fortsatt positiva till aktier på tolv månaders sikt, även om det finns en viss risk för rekyl efter höstens starka börsutveckling. Särskilt bra har cykliska bolag gått till följd av förhoppningarna om att ett första delhandelsavtal snart ska vara klart, vilket speglas i utvecklingen för Stockholmsbörsen. OMXS30, där industri och bank väger tungt, har dragit ifrån det bredare indexet sedan början av oktober.

PMI och protokoll på veckans agenda
Veckans viktigaste siffra blir preliminära inköpschefsindex (PMI) för november i USA och Europa. I USA har bilden av tillväxten i industrin varit mixad eftersom ISM-index legat under 50 en period, medan Markit PMI varit över 50 vilket signalerar att tillväxten fortfarande ökar. Vi förväntar oss att sanningen ligger någonstans mitt emellan. I Europa har inbromsningen i industrin varit betydligt kraftigare än i USA. Nästa år väntar vi oss att tillväxten stabiliseras och sakta börjar öka igen.

Den här veckan får vi protokollen från både Fed och ECBs senaste möten. Det kan ge nya insikter kring meningsskiljaktigheterna när det gäller penningpolitiken.

Till följd av de tecken på en stabilisering som syns har risken för en recession minskat. Ökade kapitalflöden från obligationer till aktier och fortsatt expansiv penningpolitik väntas gynna börsen framöver. Vi behåller därför en övervikt i aktier med fokus på USA till vidare. Inget handelsavtal är ännu underskrivet och USA är därmed den marknad som väntas stå emot bäst om handelsoron skulle blossa upp på nytt. Om ett handelsavtal däremot blir klart, väntas det gynna de marknader som drabbat hårdast av konflikten, det vill säga Europa och tillväxtmarknader. Vi avstår dock från att spekulera i att USA och Kina kommer överens, och behåller tills vidare en neutral vikt i både Europa och tillväxtmarknader.