House View: Amerikanska aktier och småbolag i fokus inför 2024

Inför 2024 ser vi goda chanser att både aktier och obligationer ska kunna bidra positivt till portföljen. En mjuklandning väntas ge stöd åt börsen, medan höga räntor innebär att räntefonder också kan ge en god avkastning. Avgörande för avkastningen blir hur världskonjunkturen utvecklas.

– 2023 blev ett betydligt bättre år än vi förväntade oss för 12 månader sedan. En mjuklandning ser nu fullt möjlig ut och det bör i så fall ge mer stöd åt börsen nästa år, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Börsutvecklingen väntas få stöd av att marknadsräntorna toppat, att inflationen är på väg ner och att arbetslösheten är låg. Trots löften om motsatsen så bedöms både Fed, ECB och Riksbanken börja sänka styrräntorna under första halvan av 2024 vilket väntas ge stöd åt sentiment och riskaptit på marknaden. Den enda centralbank som går i otakt är den japanska som väntas strama åt penningpolitiken i ett långsamt tempo under nästa år.

– Japanska aktier har gått väldigt starkt men vi ser en god chans att det kan fortsätta in i 2024, bland annat på grund av att penningpolitiken är så expansiv. Reformer för att öka produktiviteten i bolagen kombinerat med högre utdelningar och aktieåterköp är också positivt, kommenterar Maria Landeborn.

Amerikanska aktier, tillväxtbolag och småbolag spås också kunna gå bra framöver. Börsen i USA har en hög andel kvalitet- och tillväxtbolag vilket är attraktivt i ett läge där räntorna toppat och konjunkturen gradvis mattas av. Skulle en recession trots allt bli verklighet, så kan amerikanska aktier ändå visa sig väl värda att satsa extra på. Historiskt har ofta USA-börsen klarat sig bättre än andra marknader under kriser tack vare sin status som ”safe haven” och den höga andelen kvalitetsbolag.

Småbolag har hamnat på efterkälken när börserna stigit i år, men väntas kunna bli vinnare vid en lyckad mjuklandning.

– Småbolagsaktier har haft ett tufft år. Investerare har fokuserat på stora, etablerade bolag och mer likvida aktier som ett skydd mot höga räntor och en eventuell lågkonjunktur. Får vi en mjuklandning så lär dock kapital strömma till de delar av marknaden som inte hängt med, och då kan småbolag ta revansch, säger Maria Landeborn.

Att investera i de mindre bolagen på börsen går dock hand i hand med högre risk, och rekommendationen är därför att leta efter bolag med kvalitetsegenskaper, som starka balansräkningar, hög lönsamhet och strukturell tillväxt. Det kan man exempelvis få genom att välja en småbolagsfond med en aktiv förvaltare som fokuserar på just kvalitetsbolag.

Glöm inte krockkudden

Det höga ränteläget gör att även räntefonder med låg risk väntas kunna ge en god avkastning framöver, och de utgör därför ett bra komplement till sparande på börsen. Vid en eventuell lågkonjunktur fungerar obligationsfonder som en krockkudde, då svagare tillväxtutsikter ofta går hand i hand med sjunkande räntor vilket är samma sak som stigande obligationskurser.

– Även inom räntebärande tycker vi att man bör fokusera på kvalitet och undvika de delar av marknaden som löper störst risk att få problem till följd av höga räntor. Vi har därför en övervikt i investment grade med hög kreditkvalitet, och en undervikt i high yield, säger Maria Landeborn.

Som kund i Danske Bank

Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View inför det första kvartalet 2024. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3–12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.