House View: Mjuklandning i sikte – aktier till övervikt

En mjuklandning i ekonomin kombinerat med räntesänkningar bådar gott inför resten av 2024. Det väntas ge mer stöd åt börserna framöver, och vi höjer därför aktier till en övervikt. Högst potential ser vi fortsatt i USA och Japan. Här kan du även ta del av en podd där vi fördjupar oss i investeringsstrategin.

I vårens investeringsstrategi höjer vi aktier till en övervikt. Risken för en lågkonjunktur har gradvis minskat i takt med att inflationen sjunkit och världsekonomin har förblivit stark, och det väntas ge mer stöd åt börserna framöver.

– Den senaste tiden har vi sett att tillväxten växlat upp såväl inom tjänstesektorn som industrin. Det talar för att man kan ha lite högre risk i portföljen inför resten av året, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Världsekonomin har tålt höga räntor bättre än förväntat och nu närmar sig räntesänkningar i så väl Sverige som Europa och USA. Det väntas ge stöd åt riskaptiten på marknaden, och framför allt kan mindre bolag som varit under hårdare press från höga räntor komma att gynnas.

– De mindre bolagen har inte hängt med i börsuppgången vi sett de senaste månaderna, men där ser vi catch up-potential när risker kopplat till konjunktur och räntor minskar. Om man främst har storbolagsaktier i portföljen är därför småbolagsfonder ett bra komplement, säger Maria Landeborn.

Att investera i de mindre bolagen på börsen går dock hand i hand med högre risk, och rekommendationen är därför att leta efter bolag med kvalitetsegenskaper, som starka balansräkningar, hög lönsamhet och strukturell tillväxt. Det kan man exempelvis få genom att välja en småbolagsfond med en aktiv förvaltare som fokuserar på just kvalitetsbolag.

De aktieregioner som bedöms ha högst potential är USA och Japan, men även utsikterna för Sverige och Europa ser ljusare ut framöver tack vare en återhämtning i industrikonjunkturen.

Fortfarande råder viss osäkerhet om tidpunkten för de första räntesänkningarna, men det väntas inte vara avgörande för marknaden. Det viktigaste är att räntorna sänks av rätt skäl, vilket är att inflationen fortsätter att sjunka. Om räntorna skulle sänkas till följd av svagare konjunkturutsikter skulle det vara betydligt mer oroande. Vår förväntansbild är dock att räntorna kommer att kunna sänkas tack vare att inflationen fortsätter ner mot 2 procent.

Mjuklandning innebär fortsatt höga långräntor

Samtidigt som de korta räntorna väntas sjunka i takt med att centralbankerna sänker styrräntorna, så väntas långa räntor förbli höga tack vare ljusare konjunkturutsikter.

– För svensk del väntas de långa räntorna ligga något högre om 6–12 månader. Stigande räntor innebär sjunkande obligationskurser, och det är ett skäl till att vi sänker obligationer till en undervikt. Räntefonder med lång duration (löptid) påverkas mest negativt av stigande räntor, säger Maria Landeborn.

Även inom räntebärande höjs risken genom en övervikt i tillväxtmarknadsobligationer. Räntenivåerna på drygt 7 procent är attraktiva och diversifieringen mellan olika tillväxtmarknader är god. Lägre räntor i västvärlden kombinerat med en återhämtning i världsekonomin väntas också vara positivt för tillväxtregionerna.

Som kund i Danske Bank

Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View inför det andra kvartalet 2024. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3–12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.