Danske Bank House View: Möjligheter på en utmanande marknad

House View: Efter en kraftig börsnedgång i början av hösten har aktiemarknaden återhämtat en stor del av tappet. Vi bedömer att mer börsoro kan vara att vänta när marknaden börjar fokusera mer på risken för en lågkonjunktur än den höga inflationen. Därför behåller vi en undervikt i aktier inför 2023.

– Sedan årsskiftet har ett globalt aktieindex sjunkit 10-15 procent, men det speglar främst att räntorna är högre än tidigare vilket gjort att värderingarna kommit ner. Vi förväntar oss att den globala konjunkturen fortsätter att mattas av framöver vilket kommer att sätta press på vinster och lönsamhet. Det tror vi gör att mer turbulens är att vänta på marknaden, säger Maria Landeborn, chefsstrateg på Danske Bank Sverige.

Ludvig Rosenstam Åhman, Danske Bank

Centralbankerna har stramat åt penningpolitiken kraftigt i år, men under första kvartalet 2023 väntas de flesta centralbanker pausa räntehöjningarna och låta styrräntorna ligga stilla för att utvärdera effekterna på inflation och tillväxt. Det tar bort en del av osäkerheten – men penningpolitiken förblir trots det åtstramande för ekonomin.

För världens konsumenter är utsikterna förhållandevis dystra. Räntor, inflation och höga energipriser urholkar köpkraften och dämpar framtidstron. Det syns inte minst på att konsumentsentimentet är på mycket låga nivåer i både Europa och USA.

– Inflation och höga räntor innebär en motvind för både hushåll och företag och vi tror att konsumtionen kommer att sjunka framöver. Men ett högre ränteläge gör också att den förväntade avkastningen på obligationer är mer attraktiv än på länge. Dels blir den löpande avkastningen högre, men dessutom ser vi en möjlighet för långa räntor att falla tillbaka något nästa år, vilket i så fall resulterar i en positiv kursutveckling för obligationer, säger Maria Landeborn.

Fokus i investeringsstrategin inför 2023 ligger på kvalitet och stabilitet på både aktie- och räntesidan. Rekommendationen är därför att satsa på kvalitetsbolag som brukar klara sig förhållandevis väl under en recession, samt att ha en liten övervikt i defensiva sektorer som hälsovård och dagligvaror. Även på räntesidan är trygga obligationsfonder att föredra framför högriskobligationer som high yield.

Maria Landeborn, Danske Bank

Som kund i Danske Bank

Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View tredje kvartalet 2022. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.

Du kan även ta del av Danske Banks podcast, där Maria Landeborn och Ludvig Rosenstam Åhman diskuterar utvecklingen på marknaden och investeringar.

Läs tidigare House View här.