Hur påverkas penningpolitiken om Riksbanken byter målvariabel för inflationsmålet?

Idag meddelande Riksbanken att de överväger att byta målvariabel för inflationsmålet. Dessutom vill man införa ett variationsband på +/-1 procentenhet. Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson kommenterar.