Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Hur ska företagen tänka – utdelning eller nyinvestering?

Under pandemin har många företag avstått från att göra större nyinvesteringar i den egna verksamheten, till stor del på grund av den osäkerhet som vi har levt med under de senaste två åren. Kanske står ert företag  med en stark kassa och rejäl överlikviditet? Hur ska man tänka – utdelning eller nyinvestering?

Utdelning bör man göra om man är i behov av att skapa incitament för ägarna som vill se avkastning på investerat kapital, eller om man äger bolaget och väljer utdelning framför lön.

– Jag vill peka på vikten av att nyinvestera. Den gröna omställningen måste påbörjas snarast möjligt. Omställningen kommer att kosta pengar, men ju längre man väntar ju mer kostsamt riskerar omställningen att bli, både i form av direkta kostnader men också i och med risken att tappa kunder, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknaden Danske Bank Sverige.

EU-taxonomin påverkar nämligen inte bara de företag som omfattas direkt av taxonomin, utan också alla underleverantörer då större krav kommer ställas på dem från deras kunder. Det är därför hög tid att påbörja omställningen nu.

Läs mer om Danske Bank för företag här.

Fler relaterade artiklar här:
Ukrainakrisen – osäkerhet på valutamarknaderna. Så bör företagen agera
Räntehöjningar eller inte – kan komma att påverka kronan