Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

I fokus: Deadline för Italiens statsbudget, Brexit och rapportsäsongen

Förra veckans stora händelse var den kraftiga korrektionen på börsen och stigande amerikanska räntor. Volatiliteten är sannolikt här för att stanna, men vi förväntar oss fortfarande att aktier står högre om tolv månader.

Italien
Måndagen den 15:e oktober är det deadline för Italien att presentera en detaljerad budget för EU. För marknaden är detta en viktig händelse på grund av EU-kritiska röster i den italienska regeringen, och det faktum att Italiens statsskuld i förhållande till BNP är 132 procent. Den preliminära budgeten innehöll underskott motsvarande 2,4%, 2,1% och 1,8% för åren 2019-2021, vilket skulle öka Italiens skuldbörda ytterligare. Det oroade både investerare och kreditinstitut. Vi tror dock inte att EU-kommissionen godkänner budgeten utan begär en revidering. Det beror på att de antaganden Italien gjort om tillväxten är för optimistiska, och att det finns för många frågetecken i hur den expansiva finanspolitiken ska finansieras. På grund av oron har italienska 10-årsräntor stigit till över 3,5 procent, medan spreaden mot tyska räntor stigit till över 300 räntepunkter (3 procent).

Brexit
För närvarande cirkulerar rykten i media om att en överenskommelse kan göras så snart som under måndagen. Vårt basscenario är alltjämt en ”anständig” Brexit. Mjuk, så till vida att utträdet sker under ordnade former, men hård i den bemärkelsen att Storbritannien lämnar den inre marknaden. Ett tvådagarsmöte är planerat den 17-18 oktober och då hoppas båda sidor kunna färdigställda slutvillkoren. Oro och rykten inför beskedet kan få effekter på marknaden under veckan.

Rapportsäsongen
På makrosidan är det tunt de närmaste dagarna, så fokus kommer istället att ligga på kvartalsrapporterna. I USA startade rapportsäsongen redan i slutet av förra veckan, och i Norden börjar den denna vecka. Amerikanska bolag väntas öka vinsterna med 19 procent jämfört med samma kvartal förra året till följd av de omfattande skattesänkningarna. Bolag som använder komponenter tillverkade i Kina eller anlitar kinesiska underleverantörer kommer att synas extra i sömmarna, i jakt på information om hur handelskriget slår på resultaten. Tynger det marginalerna, eller lyckas man skicka vidare de högre kostnaderna till konsumenterna?

Värt att nämna är även att IMF under förra veckan sänkte sin tillväxtprognos till följd av risken att handelskriget stör den globala handeln. Marknadsoron för handelskriget minskade dock något under fredagen då källor gjorde gällande att Donald Trump och Xi Jingping kommer att träffas i Buenos Aires i slutet av november. Då hålls ett G20-möte, men de två kommer också ha ett enskilt möte. Detta är i linje med vår bild att handelskriget kan ta ett steg närmare en lösning efter mid-term elections den 6:e november.

Maria Landeborn, sparekonom Danske Bank