Inflationssiffrorna på 1,5% enligt marknadens prognos, matpriserna sjunker

Igår fick vi inflationssiffror för Sverige  på 1,5% i årstakt , vilket var precis enligt vår och marknadens prognos men en tiondel under Riksbankens. Eftersom utfallet var i linje med förväntningarna blev effekten på kronan begränsad. Det som stack ut var matpriserna som sjönk och bilpriserna som fortsatte att stiga. 


Handelsproblematiken fortsätter att sätta sin ton i marknaden. Vägen till ett ”fas ett”-avtal mellan USA och Kina visar sig inte helt överraskande vara ganska så krokig. Den inledande optimismen för någon vecka sedan har nu förbytts till mini-besvikelse och en mer avvaktande hållning. Detta efter frågetecken kring hur mycket jordbruksprodukter som Kina kan tänkas köpa samt Trumps senaste kommentarer han kommer att höja tullarna ”substantiellt” om inte Kina kryper till korset och skriver under ett avtal. Knappast ett drömläge för en överenskommelse i närtid och nog läge att vara litet försiktig med allt för stor optimism då förutsättningarna för att nå en deal sitter längre inne än man tror.


FEDs Jerome Powells tal igår inför kongressen visade sig bli till ett non-event. Han menade att bankens nuvarande politik troligen är rätt utifrån vilka risker de ser med trög tillväxt i omvärlden och hur handelsproblematiken utvecklas. Powell gav också uttryck för att de ser ett svagt inflationstryck, att valutakurserna är en av många finansiella komponenter att förhålla sig till och att den amerikanska repo-marknaden nu är under kontroll. Idag talar han igen inför representanthusets budgetkommitté och alltså läge att än en gång lyssna efter penningpolitiska signaler och ledtrådar om hur amerikansk ekonomi mår.