Investeringsboom ger skjuts åt börsen

Företagens villighet att investera är nu på den högsta nivå på hela tre decennier, och det är goda nyheter för investerare. Det menar Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen.

”Även om vi just nu rider på återhämtningen i världsekonomin så har företagens investeringar i ny produktion legat i underkant det senaste året. Bristen på ökade investeringar är den pusselbit som saknats i ekonomin, men ökade investeringar skulle potentiellt kunna förlänga den starka konjunkturen och stärka aktiemarknaden ytterligare”, säger han.

Extremt starka siffror Just nu står det viktiga Philly Fed Index som visar investeringsviljan i den amerikanska tillverkningssektorn extremt högt. Den senaste siffran, för augusti låg på 39,2, och kan jämföras med det historiska snittet på 17,9. Siffran visar andelen tillverkningsföretag som väntas öka sina investeringar de kommande sex månaderna, minus andelen som förväntas minska sina investeringar under samma period.

”Om vi tittar på månaderna juni till augusti ligger siffran på i snitt 36,6, och vi måste gå hela vägen tillbaka till 1984 för att hitta högre nivåer än så”, säger Lars Skovgaard Andersen.

Även för Europas del förväntar sig Lars Skovgaard Andersen en ökning av företagens investeringar.

”I euroområdet ser vi just nu väldigt starka siffror för PMI-indexet som visar stämningen och förväntningarna i tillverkningssektorn, och det är alltid en bra indikator för bolagens investeringar. Samtidigt har de europeiska företagen på investeringssidan ett ännu större eftersläp än de amerikanska”, säger han.

Därför är det positivt med investeringar Ekonomiskt sett har företagens investeringar en gynnsam effekt på ekonomin.

”Ökade investeringar kan ge en boost till ekonomin eftersom de skapar fler arbetstillfällen. Det här i sin tur leder till en ökad privatkonsumtion som gör att företagen måste tillverka ännu mer och potentiellt investera mer. Det leder in oss i en självförstärkande uppgångsspiral som även kan sprida sig till finansmarknaderna”, säger Lars Skovgaard Andersen.

De senare årens brist på investeringar beror på flera olika faktorer. Dels hade företagen redan byggt upp en hög tillverkningskapacitet före finanskrisen, och dels har många företag antingen inte haft lust att investera eller så har de inte haft tillgång till kapital.

”Men kombinationen av ekonomisk uppgång, ett positivt sentiment, högre kapacitetsutnyttjande, låga räntor och en uppmjukning av bankernas kreditvillkor har satt fart på investeringarna, och det har synts i många bolagsrapporter. Vi ser alltså inte bara en ökad investeringsvilja, utan även att företagen verkligen gör de investeringar de pratar om”, säger Lars Skovgaard Andersen.

Ger stöd åt aktier Företagens positiva syn på investeringar ger också stöd åt Danske Banks positiva syn på börsen.

”Just nu har vi en försiktig övervikt i aktier och motsvarande undervikt i obligationer. Och ökade investeringar stärker vår tro på att den mest attraktiva tillgångsklassen just nu är aktier, framför allt europeiska”, säger han.

Något som skulle kunna hota företagens investeringsvilja är om inflationen skulle skjuta i höjden så att centralbankerna skulle bli tvungna att strama åt penningpolitiken. Allt för stora och snabba räntehöjningar skulle riskera att kväva den ekonomiska tillväxten, men Lars Skovgaard Andersen tror att det fortfarande dröjer ett tag innan inflationen når en kritisk nivå för centralbankerna.

”De kommande kvartalen räknar vi med en fortsatt fördelaktig kombination av en vettig ekonomisk tillväxt och låg inflation. Detta kallas även för Guldlocksscenariot, vilket är en gynnsam miljö för aktier”.