Karusellen Brexit fortsätter att snurra

Handelsavtal i sikte och fortsatt Brexitdrama.
USA och Kina återvände till handelsförhandlingarna förra veckan. Det är angeläget för båda sidor att ha konstruktiva diskussioner då handelskriget är ett hinder mot den globala tillväxten. Diskussionerna fortsätter i Washington idag. Vi förväntar oss att ett avtal mellan USA och Kina kommer vara klart under andra kvartalet. Med det i åtanke tror vi även på en återhämtning i Kina från andra kvartalet. Ett signerat handelsavtal och finanspolitiska stimulanser som börjar ge avtryck i ekonomin kommer vara positivt för tillväxten.

När det gäller Brexit håller tidsfristen på att rinna ut. Nu har det varit så många turer att det börjar bli svårt för investerare att hålla intresset uppe. Förra veckan höll Storbritanniens parlament en omröstning för att testa stödet för möjliga utvägar, men hela åtta Brexit alternativ avvisades. Senaste nytt är att Theresa May verkar vilja göra ett fjärde försök att få igenom hennes förslag. Nya diskussioner i brittiska underhuset väntar under dagen. Vårt huvudscenario är fortfarande att utträdet kommer skjutas fram en längre tid.

Den inverterade yieldkurvan – hur stora växlar ska man dra?
Avkastningen på en 10-årig amerikansk statsobligation har sjunkit under avkastningen för en 3-månaders statsskuldväxel. Yieldkurvan har inverterat. I vanliga fall får man mer betalt för att binda upp sina pengar på längre tid. Det sambandet gäller inte när yieldkurvan inverterar, vilket tyder på en oro kring framtiden. Men värt att notera är att inverteringen skedde på grund av att 10-åringen sjönk lägre, inte för att 3-månaders gick högre. Dessutom är 2-åringen fortfarande under 10-åringen, vilket är vad man normalt fokuserar på.

Dagens räntemiljö med reala avkastningar nära noll är långt ifrån de nivåer där kurvan historiskt har inverterat. Det är alltid svårt att bedöma värdet av historiska indikatorer som rådde under andra marknadsförutsättningar. Men den inverterade yieldkurvan har varit träffsäker. Historiskt har det dock dröjt innan en recession blir verklighet efter inverteringen. Sedan 1950 har det i genomsnitt gått 19 månader efter inverteringen tills S&P500 har nått toppen. Under den tiden har avkastningen i genomsnitt varit 21%. Det finns alltså fortsatta möjligheter till god avkastning trots en inverterad yieldkurva.

Makro i USA på agendan
PMI (inköpschefsindex) för tillverkningsindustrin i USA släpps på måndag, följt av tjänstesektorn på onsdag. Hittills i år har ISM industri-PMI sjunkit från 56,6 i januari till 54,2 i februari, medan ISM tjänste-PMI har stigit från 56,7 i januari till 59,7 i februari. Dessutom får vi siffror över sysselsättningen på fredag. Konsensusprognosen skulle innebära en sysselsättningsökning med 170.000 nya jobb. Fed har blivit mer duvaktigt och redan sagt att man inte kommer höja räntan under 2019. Bra siffror, och eventuellt stigande inflation, bör alltså inte innebära en risk för höjda räntor. Istället kan positiva signaler bli en katalysator för fortsatt börsuppgång.