Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Kvartalsrapporter, Riksbanken och Brexit i fokus

Risken för en hård Brexit har minskat den senaste veckan. Rapportsäsongen har överlag börjat bra och Stockholmsbörsen har noterat nya rekord. På torsdag lämnar både Riksbanken och ECB räntebesked. Vi förväntar oss att Ingves skjuter räntehöjningen på framtiden.

Små ljusglimtar på den geopolitiska himlen
Under hösten har många negativa faktorer varit i fokus. Handelskriget och hur det drabbar industrin, högre risk för en hård Brexit och den stegrade oron för en lågkonjunktur har alla toppat nyhetsflödet. Den senaste tiden har äntligen bjudit på vissa ljuspunkter. Även om ingen av de politiska konflikterna har fått en lösning, så har åtminstone risken för de allra värsta utfallen minskat. Tack vare att Kina och USA tagit ett första steg mot ett handelsavtal är risken för ett fullskaligt handelskrig inte lika stor. Vår bedömning är att det nu är 50 procents chans att ett mer omfattande handelsavtal blir klart innan det amerikanska presidentvalet 2020. I Storbritannien har Boris Johnson har lyckats enas med EU om ett utträdesavtal, även om det i helgen röstades ner i det brittiska parlamentet. I helgen skickade Johnson därför ett brev till EU och bad att få utträdet framflyttat till slutet av januari, och risken för en hård Brexit i närtid har därmed minskat.

Fullt godkänd start på rapportsäsongen
I Europa är rapportsäsongen fortfarande i sin linda, och för svensk och nordisk del drar den igång på allvar den här veckan. I USA däremot, har över 10 procent av bolagen redan rapporterat och överlag har resultaten varit bättre än väntat. Inför rapportsäsongen var den förväntade vinsttillväxten för S&P 500 -4 procent, men normalt sett brukar bolagen slå förväntningarna med cirka 5 procent. Det talar för att vinsttillväxten åtminstone kan nå upp till nollstrecket även det här kvartalet.

Det viktigaste att ha koll på är vad bolagen säger inför fjärde kvartalet och nästa år. Vår bedömning är att den väntade vinsttillväxten på 10 procent för 2020 är alltför hög och kommer att behöva revideras ner kraftigt. Fokus kommer framför allt att ligga på bolag som har exponering mot Kina, till exempel genom tillverkning av komponenter eller via kinesiska underleverantörer. Frågan är också om marginalerna börjar pressas av tullarna, eller om bolagen lyckas föra de ökade kostnaderna vidare till kunderna.

Ett börsrekord kommer sällan ensamt
Till följd av framstegen på den geopolitiska fronten och att rapportsäsongen såhär långt inte bjudit på några stora kallduschar, handlas både amerikanska och svenska index kring toppnivåer. På Stockholmsbörsen har nya rekord noterats både under förra veckan och idag, måndag. Historiskt har ett börsrekord sällan kommit ensamt, och svaret på frågan om man ska sälja när börsen står rekordhögt är nej. En långsiktig exponering mot aktier är alltid att föredra framför att försöka tajma marknaden.

Vi förväntar oss att volatiliteten på börsen består, men behåller en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer på tolv månaders sikt. Värderingen av aktier är rimlig, särskilt i ljuset av minusräntan som gör att den förväntade avkastningen på obligationer är låg. Övervikten i aktier är placerad i USA, som är den marknad som väntas stå emot handelskonflikter och svagare tillväxt bäst.

På agendan den här veckan
Rapportsäsongen ökar takten, och för svensk del väntar rapporter från bland annat SKF, ABB och SSAB den här veckan. De blir alla intressanta ur ett konjunkturperspektiv. Dessutom släpper de fyra storbankerna sina resultat. Vi håller ögonen på räntenetton och bolånemarginaler.

På torsdag lämnar både ECB och Riksbanken räntebesked. Mario Draghi gör sitt sista framträdande som chef för den europeiska centralbanken, och inga förändringar av penningpolitiken väntas. Från Riksbanken och Stefan Ingves väntar vi oss att den planerade räntehöjningen skjuts på framtiden, det vill säga att räntebanan sänks. Nästa år väntar vi oss att Riksbanken kommer att sänka räntan till följd av svagare tillväxt och att inflationen förväntas förbli under målet.

På makroagendan finns bland annat preliminära inköpschefsindex för oktober i USA, Europa och Japan. För europeisk del blir tyska industri-PMI särskilt intressant. På fredag kommer även tyska IFO-index.