Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Låga räntor ännu längre är bra för tillväxt och aktier

Europa och tillväxtmarknader har mest att vinna på låga räntor och ett påskrivet handelsavtal
Vid förra veckans räntemöte meddelade den amerikanska centralbanken, Fed, att det inte blir några räntehöjningar alls i år. Balansräkningen kommer att fortsätta bantas fram till september och därefter lämnas intakt. Redan i maj slår man dock ner på bantningstakten från 30 miljarder dollar per månad till 15 miljarder.

Tidigare under konjunkturcykeln har mjukare penningpolitik varit en positiv trigger för marknaden. Vem minns inte Mario Draghis ord ”whatever it takes” under en presskonferens 2012, som fick aktiemarknaden att lyfta trots att den europeiska unionen balanserade på randen till kollaps. Tio år in i den amerikanska konjunkturcykeln är marknaden dock inte lika säker på hur Feds budskap ska tolkas. Ska man bli rädd för svagare tillväxtprognoser, eller lättad över uteblivna räntehöjningar? Vår bild är att den amerikanska ekonomin fortfarande är i bra form, och att Fed låter bli att höja räntan är positivt för aktier. Särskilt för tillväxtmarknaderna är det goda nyheter, eftersom det innebär lägre amerikanska räntor och mindre press uppåt på dollarn.
En nyckel till fortsatt global tillväxt är en handelsöverenskommelse mellan USA och Kina. Inget datum är ännu satt för ett möte mellan Trump och Xi, men vi ser en hög sannolikhet för att ett avtal signeras under de närmaste tre månaderna. Det skulle lösa upp det största hotet mot tillväxten, och vara särskilt positivt för exportberoende Asien och Europa som är de regioner där sentiment och tillväxt tagit mest stryk till följd av tullar och osäkerhet. Även den globala industrisektorn skulle gynnas av ett påskrivet handelsavtal.

Den senaste tiden har vi sett vissa tecken på att Kina är på väg att stabiliseras i form av stigande metallpriser och kinesiska huspriser. En återhämtning i Kina är viktig inte bara för tillväxtmarknaderna, utan även för Europa som historiskt också har gynnats av ökad kinesisk aktivitet.

På veckans agenda: Brexit, handelssamtal och mer makrostatistik att gräva i
På den politiska fronten fortsätter handelssamtalen och Brexit stå högt upp på agendan. EU har nu erbjudit Storbritannien en kort förlängning fram till den 22:a maj, förutsatt att parlamentet godkänner Brexit-avtalet inom två veckor. Röstas Theresa Mays avtal ner en tredje gång under omröstningen som sannolikt sker tisdag eller onsdag den här veckan, så måste Storbritannien delta i EU-valet i maj för att få en längre tidsfrist. Vårt huvudscenario är att utträdet kommer att skjutas fram en längre tid. När vi nu närmar oss några avgörande datum så finns risken att marknaden blir mer känslig för nyhetsflödet kring Brexit.

Förra veckans PMI (inköpschefsindex) för mars var en besvikelse för såväl USA som Europa. När det gäller Europa får vi ytterligare konjunkturstatistik natten mellan torsdag och fredag, då konfidensindikatorer för konsumenter och företag släpps. Redan på måndagen kommer tyska IFO-index och på onsdag ska flera ECB-ledamöter tala, bland annat Mario Draghi.

I USA släpps inflationssiffror för januari på fredag. Vi förväntar oss att inflationen förblir oförändrad på 1,9 procent i årstakt, strax under Feds mål. På torsdag kommer privat konsumtion för Q4, och på både tisdag och torsdag släpps bostadsmarknadsstatistik.